کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته است که طالبان دفاتر آن را تصرف کرده و در کار آن دخالت می کنند.

به گزارش بخش حقوق بشر آریاتودی؛ این سازمان در بیانیه ای گفته است: «از ۱۵ آگوست، کمیسیون مستقل حقوق بشر همچنان به کار خود ادامه می دهد اما نتوانسته وظایف خود را در قبال مردم افغانستان انجام دهد. تمام ساختمان های کمیسیون مستقل حقوق بشر توسط نیروهای طالبان اشغال شده و آنها از دارایی های این سازمان از جمله موتر و کامپیوتر استفاده می کنند».

طالبان پیوسته به حقوق بشر از جمله حمله به مدافعان حقوق بشر و نقض آشکار استندردهای بین المللی حقوق بشر بی توجهی نشان داده اند. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان همچنین در تمایل این سازمان به احترام به دستور و استقلال این سازمان ابراز تردید کرد.

این کمیسیون می افزاید: «کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از طالبان می خواهد که به استقلال این کمیسیون و کارکنان آن و همه مدافعان حقوق بشر افغانستانی که در حفظ حقوق مردم افغانستان خستگی ناپذیر تلاش کرده اند احترام بگذارند».

در همین حال؛ فیلیپو گراندی کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که وضعیت انسانی در افغانستان بسیار ناامیدکننده است و خواستار کمک های فوری به این کشور شد.

آریاتودی – بخش حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email