طالبان از زمان تصرف کابل بارها سیگنال های حسن نیت به چین ارسال کرده اند. آنها قول دادند که تروریست هایی را که می توانند همسایگان خود را هدف قرار دهند حمایت نکنند، از ابتکار کمربند و جاده بیجینگ حمایت کردند و اظهار امیدواری کردند که در کریدور اقتصادی چین و پاکستان شرکت کنند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ با این حال راه اندازی پروژه های چین در افغانستان در آینده ای نزدیک بعید به نظر می رسد. چین سه معیار برای تعیین روابط خود با طالبان دارد. اولین معیار پیروزی سریع طالبان است که اتفاق افتاده است.

مورد دوم سیاست داخلی طالبان و روابط آن با گروه های تندرو به ویژه اویغورهای حاضر در افغانستان است که طالبان در این مورد انعطاف نشان داده و اعلام کرده اند به هیچ گروهی اجازه نخواهند داد از خاک افغانستان برای هدف قرار دادن کشورهای خارجی استفاده کنند.

معیار سوم نحوه برخورد سایر اعضای جامعه بین المللی با دولت تحت رهبری طالبان است. بیجینگ نمی خواهد تنها باشد، بنابراین دیدن ترکیه، روسیه و قطر که در حال حاضر با این گروه همکاری می کنند، چین را برای ادامه کار تشویق می کند.

چین نسبت به پیروزی طالبان بسیار مثبت بوده است. وزارت امور خارجه چین معتقد است که وضعیت در افغانستان به طور اساسی تغییر کرده است، بدین معنا که چین پیروزی طالبان را نه تنها مسلم، بلکه غیرقابل برگشت نیز می داند. این وزارتخانه همچنین گفت آینده و سرنوشت افغانستان به دست مردم افغانستان برگشته است.

یکی از دلایل کلیدی استقبال مثبت چین از طالبان این است که این شکست بزرگ ایالات متحده در زمان افزایش تنش بین دو ابرقدرت است. برای چین، پیروزی طالبان برابر است با شکست مداخله نظامی امریکا و آزمایش دموکراتیک غربی.

چین همچنان ایالات متحده را مسوول آینده افغانستان می داند، اما بیشتر به دنبال جبران کردن از سوی واشنگتن است تا مسوولیت رهبری. چین از امریکا خواسته است که با طالبان مشارکت کرده و آنها را در جهت مثبت هدایت کند. همچنین از ایالات متحده می خواهد که برای حفظ عملکرد دولت و ثبات کشور مساعدت کند.

از این نظر، مبارزه برای نفوذ در افغانستان هنوز به پایان نرسیده است و ما می توانیم شاهد آغاز رقابت امریکا و چین در قلب اوراسیا باشیم.

آریاتودی – بخش دیدگاه و تحلیل

Print Friendly, PDF & Email