در پی هشدار 12 تیم انتخاباتی حاضر در صحنه رقابت های احراز کرسی ریاست جمهوری، کابل امروز اول جوزا، آرایشی کاملا امنیتی به خود گرفته است.

به گزارش بخش سیاسی آریاتودی؛ امروز (1جوزا) پایان دوره ی 5 ساله ریاست جمهوری اشرف غنی است. مطابق قانون اساسی افغانستان، اول جوزای پنجمین سال ریاست جمهوری، پایان دوره کاری رییس جمهور بوده و از این تاریخ به بعد، فرد منتخب وارد ارگ ریاست جمهوری خواهد شد.

اما انتخابات ریاست جمهوری که از اول حمل به ششم میزان سال جاری تغییر یافت؛ با واکنش های بسیاری به ویژه از سوی 12 تیم انتخاباتی رو به رو شد. این تیم ها در یک حرکت اتحادی “شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری” را تشکیل داده و هشدار داده بودند که اگر حکومت آقای غنی پس از این تاریخ به کار خود ادامه دهد؛ هوادارن شان دست به تظاهرات “بی سابقه” خواهند زد.

همین مساله باعث شد که وقتی مردم صبح امروز از خانه بیرون زده و به خیابان ها آمدند؛ با صحنه های جالبی رو به رو شدند. بعضی خیابان ها توسط کانتینر به روی ترافیک بسته شده و در شماری دیگر، نیروهای پولیس با موترهای بزرگ، عبور و مرور را قطع کرده بودند.

هر چند تا ساعتی بعد انسداد ترافیکی در شهر کابل برداشته شد و وزارت داخله اعلام کرد که اوضاع به حالت عادی برگشته؛ اما به صورت رسمی هیچ کس دلیل این حرکت را توضیح نداد.

حکومت ظاهرا هشدار تیم های رقیب خود را جدی گرفته و با این روش، سعی کرده است تا از برگزاری هرگونه راهپیمایی که بنا به حدس برخی ها، ممکن است تا مرز برکنار رییس جمهوری فعلی هم پیش برود؛ جلوگیری کرده است.

تا ظهر امروز، تقریبا تمامی دکان های مرکز شهر کابل بسته بودند. زیرا هیچ نوع دسترسی ای به بازارها وجود نداشت. امری که دهها میلیون افغانی ظرف همین چند ساعت به اقتصاد شهر کابل لطمه وارد کرده است.

هر چند عبور و مرور نسبت به صبح امروز ساده تر شده؛ اما پولیس در نقاط مختلف شهر رفت و آمد را کنترل می کند. این نخستین بار نیست که تنش شخصی و حقوقی بین سیاست مداران، دامن گیر مردم افغانستان می شود.

آریاتودی – بخش سیاسی

Print Friendly, PDF & Email