امارات متحده عربی می گوید که با توجه به قانون “کارت طلایی” به 6800 نفر سرمایه گذار در این کشور، اجازه اقامت دایم داده شده است.

به گزارش بخش اقتصادی آریاتودی؛ دولت امارات متحده عربی اعلام کرده است که این تعداد افراد بالغ بر 27 میلیارد دالر را در این کشور سرمایه گذاری کرده اند و حالا بر اساس قانون “کارت طلایی” واجد گرفتن اقامت دایم در این کشور به شمار می روند.

سرمایه گذاران خارجی در امارات طبق قانون، دارای ویزاهای کاری بلندمدت هستند که هر چند وقت یکبار قابل تمدید می باشد؛ اما حالا دولت امارات می گوید که برنامه ای برای تسهیلات بیشتر و دادن اقامت دایم به برخی از این سرمایه گذاران تدوین شده است.

این تصمیم امارات متحده عربی در حالی اتخاذ گردیده که با توجه به کاهش بهای نفت در جهان، رشد اقتصادی این کشور در سال 2014 نیز از سرعت باز ماند. در پی آن؛ سطح اشتغال در این کشور با رکود مواجه شد و این مساله نگرانی بزرگی را در بین مقامات اقتصادی این کشور تجارتی ایجاد نمود.

بخش عمده ای از اقتصاد امارات مبتنی بر سرمایه گذاری های خارجی و ایجاد تسهیلات در این زمینه است. تعداد نیروی کار و شرکت های خارجی در این کشور، بیش از دو برابر باشندگان بومی این کشور را تشکیل می دهند.

شیخ محمد بن ‌رشید آل مکتوم، حاکم دوبی و نخست‌ وزیر این کشور می گوید: ” برنامه کارت طلایی را به این منظور راه ‌اندازی کرده‌ایم که به پزشکان، مهندسان، دانشمندان و هنرمندان برجسته اقامت دایم اعطا کنیم. کارت طلایی با اجازه اقامت دایم به استعدادهای استثنایی و هر کسی اعطا می ‌شود که در موفقیت امارات عربی متحده به شکل سازنده مشارکت کند”.

سال پار دولت امارات متحده عربی اعلام کرد که به آن دسته از کسانی که تا 5 میلیون درهم در بخش ملک و زمین سرمایه گذاری کنند اقامت پنج ساله و به کسانی که تا 10 میلیون درهم در این کشور در بخش های مختلف سرمایه گذاری کرده باشند اقامت ده ساله و قابل تمدید ارایه می کند.

آریاتودی – بخش اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email