محمد نعیم سخنگوی طالبان روز چهارشنبه (6 اسد/مرداد – 28 جولای) گفت که هیات عالی رتبه ۹ نفره طالبان به رهبری ملا عبدالغنی برادر در بازدید از چین به بیجینگ اطمینان داده است که این گروه اجازه نخواهد داد افغانستان به عنوان پایگاهی برای توطئه علیه کشورهای دیگر مورد استفاده قرار گیرد.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ محمد نعیم اظهار داشت: «چینی ها نیز قول دادند که در امور افغانستان دخالت نکنند، اما در عوض به حل مشکلات و ایجاد صلح کمک کنند».

این گروه به مقامات چینی اطمینان داده اند که گروه های جدایی طلب موسوم به “جنبش اسلامی ترکستان شرقی” که گروهی اسلام گرا به شمار می رود را در افغانستان جا ندهند و از آنها حمایت نکنند.

این اظهارات در حالی مطرح می گردد که در دوران زمامداری طالبان در افغانستان، جنبش اسلامی ترکستان شرقی به صورت آزادانه در افغانستان فعالیت داشت و در صفوف طالبان نقش جنگی ایفا می نمود.

حضور افراد این گروه عموما در غربی ترین نقاط ولایت بدخشان افغانستان و در مجاورت با مرز کوتاه با چین قرار داشت. این حضور به صورت بالقوه، یک تهدید خاص برای چین محسوب می گردید.

این گروه از نظر چین، اتحادیه اروپا و امریکا یک “سازمان تروریستی” به شمار می رود.

مقامات طالبان در ماه های اخیر دیپلوماسی بین المللی خود را گسترش داده و به دنبال شناخت جهانی برای زمان به قدرت رسیدن هستند.

رهبران حزب کمونیست در بیجینگ و طالبان بنیادگرا دارای نقاط مشترک ایدیولوژیکی کمی هستند، اما کارشناسان احساس می کنند عمل گرایی مشترک می تواند اختلافات حساس را در راستای منافع شخصی کنار بگذارد.

برای بیجینگ، یک دولت با ثبات و همکاری در کابل زمینه را برای گسترش ابتکار عمل کمربند و جاده به افغانستان از طریق جمهوری های آسیای مرکزی هموار می کند! در عین حال طالبان نیز چین را منبع مهم سرمایه گذاری و حمایت اقتصادی می دانند.

تهاجمات طالبان تاکنون بدینگونه بوده است که آنها تعداد زیادی از ولسوالی ها و گذرگاه های مرزی را تصرف کرده و چندین مرکز ولایت را محاصره کرده اند.

نیروهای دولتی برخی از مناطق روستایی را بدون جنگ رها کرده اند؛ اما در حال دفاع از مراکز ولایات هستند. حتا اگر طالبان محاصره را تنگ تر کنند.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email