به دلیل شیوع COVID در بین کارمندان سفارت امریکا در کابل، حالت “لوک داون” اعلام گردیده است.

به گزارش بخش اجتماعی آریاتودی؛ دیروز، نماینده وزارت خارجه امریکا اعلام کرد که یکی از کارمندان سفارت امریکا در افغانستان بر اثر ویروس کرونا جان داده است.

گفته شده است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در سفارت قابل توجه است؛ 95 درصد شامل کسانی است که تاکنون واکسین، یا دوز دوم این واکسین را دریافت نکرده اند.

آریاتودی – بخش اجتماعی

 

Print Friendly, PDF & Email