رییس جمهور افغانستان، می‌گوید که طالبان باید با آتش بس موافقت کنند؛ چون این امر آرمان اساسی کل ملت است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان تشریح چارچوپ نقشه راه صلح، اظهار کرده است که هیچ طرح خارجی تنها کافی نیست و هر بحثی که می‌شنویند بحث های مقدماتی است و باید با ملت افغانستان نهایی شود؛ اما این یک فرصت بی سابقه است.

رییس جمهور افغانستان می‌گوید که طالبان باید حاضر شوند و برنامه خود را برای صلح توضیح دهند.

او می‌گوید که اگر طالبان بر موضوع خود پافشاری کنند، دولت نیز چنین کاری را خواهد کرد. رییس جمهور غنی اظهار داشت که طالبان باید با آتش بس موافقت کنند که این آرمان اساسی کل ملت است.
وی درباره انتخابات زودهنگام نیز گفت که برای تامین صلح، اگر نیاز باشد حاضر است پیش از ختم دوره ریاست‌اش انتخابات برگزار شود.

آقای غنی افزود که اگر طالبان هراس دارند در انتخابات بازنده خواهند شد، «حاضریم در انتخابات اشتراک نکنیم».
او گفت: «برای ما دوام نظام مهم است، نه دوام خود ما».

اشرف غنی علاوه کرد که اقتدار ملی باید به گونه مشروع و بر اساس اراده مردم تحویل داده شود و بدون انتخابات مشروعیت زیر سوال قرار می‌گیرد.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email