هیات ایالات متحده و عراق در جریان دور گفتگوهای استراتیژیک توافق کردند که واحدهای نظامی امریکا و ایتلاف می توانند از این کشور خارج شوند.

به گزارش بخش خاورمیانه آریاتودی؛ بیانیه مشترک مقامات دو دولت ضمن تاکید ای موضوع آمده است که زمان آن دیرتر و در جریان مشورت فنی مشخص خواهد شد.

در بیانیه ای که وزارت امورخارجه منتشر کرده آمده است: « هر دو طرف تاکید کردند که نیروهای امریکایی در عراق به دعوت دولت این کشور و با هدف حمایت از نیروهای امنیت جمهوری در مبارزه آنها با داعش بودند. با توجه به ظرفیت رو به رشد این گروهک، هر دو طرف خاطر نشان کردند که ماموریت نیروهای عراق و ایتلاف اکنون بر تمرین ها و برنامه های مشاوره متمرکز شده است و اجازه می دهد که انتقال نیروهای جنگی باقی مانده از عراق امکان پذیر شود، ضمن اینکه مدت زمان آن در جریان مشورت های فنی پیش روز مشخص خواهد شد».

روز چهارشنبه (18 حمل/فروردین – 7 اپریل) مشاور نخست وزیر عراق در امور امنیت ملی نیز از این توافق خبر داد.

دور سوم این گفتگو به صورت مجازی روز چهارشنبه بین بغداد و واشنگتن برگزار شد تا وضعیت ارتش ایتلاف بین المللی ضد تروریستی به ریاست امریکا در کشور مشخص شود. دور اول این مذاکرات در ماه جون ۲۰۲۰ بود، دومین آن در ماه اگست. پیشتر نخست وزیر عراق گفته بود که ظرفیت سازمان امنیت عراق بسیار افزایش یافته که اجازه می دهد از حضور واحدهای نظامی در کشور امتناع کرد.

مشاور نخست وزیر عراق در کنفرانس خبری گفت: « طرفین در خصوص اینکه در عراق پایگاه نظامی نباشد، توافق کردند».

همچنین بغداد و واشنگتن توافق کردند که مبارزه علیه داعش را منحصرا ارتش عراق هدایت خواهد کرد.

العراقی گفت: « واشنگتن قول داد که تعداد قابل ملاحظه ای از نیروهای خود را از عراق خارج کند».

در عین حال؛ عراق تاکید کرد که موظف است از متخصصین خارجی در کشور حفاظت و پشتیبانی کند.

آریاتودی – بخش خاورمیانه

Print Friendly, PDF & Email