اشرف غنی رییس جمهوری کشور با اشاره به این‌که نیروهای امنیتی از حمایت گسترده مردم افغانستان برخوردارند، تاکید کرد که جنگ طالبان برای قدرت است و دولت آماده راه حل سیاسی است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ رییس جمهور غنی که امروز شنبه (9 حوت/اسفند – 27 فبروری) در مراسم گرامی‌داشت از روز “سرباز” گفت که در صدوچهل سال گذشته قوای مسلح افغانستان به اندازه‌ای که اکنون پشتیبانی می‌شوند، حمایت نشده است.

رییس جمهور غنی تصریح کرد که قوای امنیتی و دفاعی افغانستان نه‌ تنها کشور خود را در برابر تروریم محافظت می‌کنند؛ بلکه جهان را نیز در برابر تروریزم و دهشت‌افکنی محافظت می‌نمایند.

آقای غنی افزود که امسال، سال سختی بود؛ زیرا دشمنان کشور فکر می‌کردند که می‌توانند دولت را سقوط بدهند و از همین خاطر بالای هلمند و قندهار حمله کردند، ولی قوای مسلح برای شان نشان دادند که سقوط دادن دولت ممکن نیست.

رییس جمهور گفت: «امروز برای دولت و ملت افغانستان جای افتخار عظیم است که قوای قهرمان دفاعی و امنیتی ملی خود را تجلیل می‌کند. با قهرمانی شما افغانستان به پای خود ایستاد شده و با قوت ایستاد می‌شود».

آقای غنی تاکید کرد که تجهیز و تمویل قوای مسلح ملی اولویت نخست دولت افغانستان است.

رییس جمهور به جوان بودن قوای مسلح نیز اشاره کرده و گفت که امروز عمر افسران ارتش ملی، پولیس و امنیت ملی تا “برید ژنرال” از ۴۰ سال به بالا نیست.

اشرف غنی گفت: «من همه روزه با جامعه جهانی در تماس هستم. روزی نیست که یک رهبر در جهان از شهامت و قهرمانی شما صحبت نکند. شما تنها نگهبان افغانستان نیستید؛ بلکه جهان را محافظت می‌کنید».

او از آغاز کار ساخت خانه برای شهدای نیروهای مسلح نیز خبرداده و گفت که این کار در سال 1400 شروع می‌شود و تعداد آن به صدها نه بلکه به هزاران خانه خواهد رسید.

گفتنی است که نهم حوت/اسفند به عنوان روز سرباز در کشور همه ساله به گونه رسمی گرامی داشت می‌شود.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email