منابع محلی در ولایت غزنی تایید کردند گروه طالبان با حفر تونل به طول دها متر، توانسته است مواد انفجاری را زیر یک پایگاه ارتش در روستای آرزوی غزنی جابجا و منفجر کند.

به گزارش بخش امنیتی آریاتودی؛ منابع می‌گویند که طالبان با حفر یک تونل با طول دها متر و پس از جابه‌جایی مقداری زیادی مواد منفجره، یک پایگاه ارتش را در روستای آرزو در مرکز غزنی منفجر کرده‌اند.

گواهان این حمله می‌گویند که این پایگاه صبح روز چهارشنبه (6 حوت/اسفند – 24 فبروری) انفجار داده شده و شدت انفجار به حدی قوی بوده است که به خانه‌های نزدیک به پایگاه نیز آسیب رسانیده است.

به گفته گواهان رویداد؛ تروریستان طالب بر چند پایگاه دیگر نیز در ساحه حمله کرده اند و درگیری‌های پراگنده تا پایان روز جریان داشته است.

آریاتودی – بخش امنیتی

Print Friendly, PDF & Email