پس از کش و قوس های بسیار که بیش از دو ماه را در برگرفت؛ مجلس نمایندگان امروز دوشنبه (4 حوت/اسفند – 22 فبروری) بالاخره طرح بودجه سال 1400 دولت را تصویب کرد.

به گزارش بخش اقتصادی آریاتودی؛ پیش از به رای گذاشته شدن این سند، کمیسیون مالی و بودجه مجلس نمایندگان در گزارش خود اظهار کرد که طرح بودجه سال مالی 1400 را با دقت مطالعه کرده و از نظر این کمیسیون، این طرح اکنون شایسته تصویب است.

اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفتند که در این طرح، به معاش و حقوق معلمین، قراردادی ها و کارمندان پایین رتبه دولت تا “دوهزار” افغانی اضافه شده و از نظر آنها این تصمیم کاملا عادلانه بوده است.

میررحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان پس از رای گیری این سند که با موافقت اکثریت نمایندگان رو به رو شد گفت: « امروز روز تاریخی برای مجلس و نمایندگان است؛ زیرا پس از دو ماه مقاومت موفق شدند که بخش‌های مهم و خواست‌های مردم را در سند بودجه بگنجانند. در این سند تعدیلات زیادی مبتنی بر دیدگاه مجلس از جمله کاهش مصارف و جلوگیری از حیف و میل بودجه، وارد شده است».

گفتنی است که این سند جنجالی پیش از این دو بار از سوی مجلس رد شد و علت آن نیز عدم توجه حکومت به ملاحظات مجلس در این سند عنوان شده بود. موضوع اصلی روی معاش معلمین و کارمندان دون پایه در دولت بود. بخش دیگر آن مربوط به افزایش سرسام آور بودجه کد 91 و حقوق “چندصدهزار” افغانیگی شماری از کارمندان ارگ و برخی وزارت خانه ها خوانده شده بود.

این طرح امروز تنها با سه رای مخالف رو به رو شد و سایر نمایندگان با آن موافق بودند. از جمع 249 نماینده، 147 تن – چیزی حدود نصف اعضا – در مجلس حاضر بودند که این موضوع نیز، خود یک بحث جنجالی جداگانه بود.

آریاتودی – بخش اقتصادی

Print Friendly, PDF & Email