رییس جمهور افغانستان طی صدور فرمانی یک عضو مجلس سنای کشور را برکنار و فرد دیگری را به جایش تعیین کرده است. 

رییس جمهور افغانستان طی صدور فرمانی یک عضو مجلس سنای این کشور را برکنار و فرد دیگری را به جایش تعیین کرده است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ اشرف غنی رییس جمهوری افغانستان طی صدور فرمانی كامل بيگ حسينى عضو سنای کشور را بركنار كرد. آقای غنی بلافاصله در فرمانی دیگر شجاع الملک جلاله را به جای کامل بیگ حسینی تعیین کرده است.

در فرمان رییس جمهور افغانستان آمده است، که به تاسی از حکم فقره (3) ماده هشتاد و چهارم قانون اساسی افغانستان، تعیین شجاع الدین جلاله به حیث عضو انتصابی مجلس سنای شورای ملی جمهوری به عوض کامل بیگ حسینی منظور است.

یادآوری می کنیم، که کامل بیگ حسينى پدر نيلوفر ابراهيمى نماينده بدخشان در مجلس نمايندگان است. بانو ابراهيمى هفته گذشته به شدت از ریيس اشرف غنى و باور نداشتن وى به جمهوريت انتقاد كرده بود.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email