اخیرا سفیر پاکستان در افغانستان، طی اظهاراتی مدعی شد که کشورش طالبان را “قانع” کرده است که در میز مذاکره صلح حاضر شوند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که وزارت امور خارجه پاکستان و مقامات این کشور بارها مدعی شده بودند که پاکستان تاثیرگذاری خود بر طالبان را از دست داده است.

گفتارها و رفتارهای متناقض پاکستان، باعث می شود که معادلات سیاسی و امنیتی افغانستان روز به روز پیچیده تر و نامشخص تر گردد. از یکسو پاکستان از عدم حمایت از طالبان سخن به میان می آورد و از سوی دیگر مجروحین طالبان را مداوا می کند.

از یک جهت از عدم تاثیرگذاری بر طالبان سخن می گوید و از جهت دیگر مدعی اقناع طالبان به منظور مذاکره این گروه با دولت می شود.

تنها چیزی که در حالت‌کنونی مشخص است وجود تناقضاتی در قول و رفتار این کشور می باشد که اذهان را به شک وا می دارد که به احتمال بسیار پاکستان در موارد دیگر نیز به جامعه جهانی دروغ گفته باشد و خلاف آنچه که گفته، رفتار نماید.

برای مثال پاکستان از عدم ارتباط خود با داعش سخن می گوید. یا حتا بسیاری از کارشناسان پاکستانی مدعی هستند که هند از داعش به منظور ضربه زدن به منافع پاکستان استفاده می کند، ادعایی که در چند روز اخیر همزمان با سفر مشاورامنیت ملی هند به افغانستان در صفحات مجازی پاکستان برجسته بود. و یا آنکه از عدم ارتباط و یا عدم اطلاع از مکان اختفای ایمن الظواهری، رهبر القاعده سخن می گوید.

تمام این موضع گیری ها در حالی مطرح می شود که پاکستان سابقه درخشانی در عدم شفافیت و نیز دروغ گویی نسبت به جامعه جهانی دارد.

احتمالا و با توجه به تحقیقات موسسات و انستیتوت های گوناگون، پاکستان از محل اختفای ایمن الظواهری آگاه است و حتا سعی می کند تا با داعش به منظور فشار به افغانستان و هندوستان ارتباط بگیرد و از سوی دیگر با متحدین طالبان از جمله شبکه حقانی روابط کامل و استراتیژیک دارد.

بنابراین نتیجه می گیریم که طی سالهای گذشته تناقضات بسیاری میان سخنان مقامات پاکستانی دیده شده است و نیز این موضوع هزینه های جبران ناپذیری را به منظور افزایش ناامنی و خشونت در منطقه در پی داشته است.

اگر سخنان سفیر پاکستان مبنی بر اقناع این کشور بر طالبان را مدنظر قرار دهیم احتمالا پاکستان، طی روند اقناع سازی طالبان حتما به مساله افزایش فشارها به دولت افغانستان نیز گذری داشته؛ چرا که تا پیش از قانع کردن طالبان مبنی بر مذاکره، این حجم از حملات بر کابل و برخی مناطق دیگر بی سابقه بوده است.

آریاتودی – تهیه و تنظیم سعیده آریانژاد

Print Friendly, PDF & Email