احمد سعیدی استاد دانشگاه و کارشناس مسایل سیاسی می گوید که شب سه شنبه (23 جدی/دی – 12 جنوری) مورد سوءقصد قرار گرفته است.

به گزارش بخش امنیتی آریاتودی؛ آقای سعیدی ضمن تایید این خبر می گوید که سخنگوی وزارت امور داخله خبری “دروغ” پخش کرده و مدعی شده که حمله دیشب به یک پاسگاه پولیس صورت گرفته که در نزدیکی خانه وی واقع شده است.

این در حالی است که طارق آرین سخنگوی وزارت داخله رسما اعلام کرده بود که حمله در نزدیکی خانه آقای سعیدی انجام شده و هدف یک پاسگاه امنیتی بوده است.

اما آقای سعیدی با رد این موضوع تاکید کرده که حمله بالای “پوسته امنیتی” نبوده؛ بلکه هدف اصلی شخص خودش بوده است.

وی هشدار داده است: «اگر آقای آرین هرچه عاجل از دروغ شاخ‌دار خود معذرت نخواهد؛ اسنادی را افشا خواهیم کرد که برایشان خیلی قیمت تمام می‌شود».

آریاتودی – بخش امنیتی

Print Friendly, PDF & Email