چشم انداز یک توافق پایدار و جامع برای پایان دادن به درگیری های افغانستان هنوز به طور فزاینده ای تیره و تار است. دیدگاه دو طرف درباره کشور و جامعه آینده افغانستان بسیار از هم فاصله دارد.

با وجود آگاهی از موانع موجود، اکثر مردم افغانستان به همراه بسیاری از جامعه بین المللی همچنان به موفقیت نهایی روند صلح فعلی اعتقاد دارند. آنها امیدوارند که طالبان با آگاهی از دشواری های دستیابی به یک پیروزی کامل نظامی، آماده امضای توافق سیاسی باشند.

طالبان به دنبال خروج نظامی کامل ایالات متحده هستند. دولت معتقد است نیروهای امنیت ملی توانایی محافظت از کشور را دارند. با این حال خروج نیروهای امریکایی و انتقال تجهیزات و آموزشها به شبه نظامیان مختلف در سراسر كشور می تواند جنگ داخلی نابودكننده و مخرب تری را شعله ور سازد.

ناکامی مذاکرات صلح ممکن است؛ منجر به ایجاد اختلاف بیشتر در بین نخبگان سیاسی افغانستان شود. آنها بر اساس خطوط قومی و منطقه ای تقسیم شده اند و ایده های جداگانه ای در مورد چگونگی و رسیدن به هدف برای پایان دادن به گفتگوهای صلح داشته اند.

جوامع اقلیت نیز نگران هستند با به قدرت رسیدن طالبان امنیت خود را کاملا از دست بدهند.

یک افغانستان آشفته و پر از فضای مناقشه انگیز و غیرحکومتی می تواند زمینه ساز عملیات گروه های تروریستی مانند القاعده و داعش یا گروه های منطقه ای شود.

در صورت افزایش خشونت، آینده نظام کنونی افغانستان ممکن است در هاله ای از ابهام قرار گیرد؛ مگر اینکه دولت بتواند اعتماد به نفس خود را در زمینه تامین امنیت و بهبود حاکمیت، مجددا بازسازی نماید.

هرگونه عدم موفقیت در این چشم اندازها می تواند زمینه ساز جنگ داخلی فاجعه باری در افغانستان باشد.

آریاتودی – بخش دیدگاه و تحلیل

تهیه و تنظیم: نیاز کُهزاد

Print Friendly, PDF & Email