عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانستان اعلام کرد طرفین درباره 21 ماده طرزالعمل مذاکرات به توافق رسیده‌اند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ نادر نادری، عضو هیات مذاکره کننده دولت افغانستان روز شنبه (8 قوس – 28 نوامبر) با انتشار پیامی در حساب تویيتر خود اعلام کرد: «هیات‌های مذاکره کننده دو طرف صرفا در مورد 21 ماده طرزالعمل مذاکرات به جز مقدمه آن در اصول به توافق رسیدند».

نادری افزود: «اما متن مقدمه این طرزالعمل نیاز به بررسی بیشتری میان هیات‌ها دارد. لذا در جلسه مشترک در تاریخ 17 نوامبر با حضور در کشور میزبان تصمیم بر این شد که طرزالعمل به جلسه عمومی ارایه و تنها بعد از تصویب هر دو هات در آن جلسه تایید شود».

وی ادامه داد که هیات مذاکرات صلح افغانستان موضع رسمی خود را در مورد عناصر مقدمه برای طرف مقابل بیان کرده است.

از سوی دیگر محمد نعیم وردک، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نیز در حساب توییتر خود اعلام کرد: «همه طرزالعمل مذاکرات میان افغانستانی از جمله مقدمه آن به توافق هر دو طرف مذاکرات به همان تاريخ ها که ما در توییت قبلی ذکر کردیم (15 و 17نوامبر) نهايی و تکمیل شده است».

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email