کابینه پاکستان با طرح «اخته سازی شیمیایی» (خسی کردن جنس مذکر) افرادی که به دلیل تجاوز جنسی مجرم شناخته شده اند موافقت کرد.

به گزارش بخش اجتماعی آریاتودی؛ بنا به گزارش رسانه های پاکستان کمیسیون امور قوانین کابینه پاکستان روز پنجشنبه (6 قوس – 26 نوامبر) دستورالعمل مقابله با تجاوز جنسی و همچنین دستورالعمل متمم قانون کیفری را تصویب کرد. عمران خان، نخست وزیر پاکستان روز سه شنبه در جریان جلسه کابینه با کلیات دستورالعمل های پیشنهادی موافقت کرده بود.

محمد فروغ نسیم، وزیر عدلیه پاکستان گفت که کسب رضایت مجرمان برای «اخته سازی شیمیایی» بر اساس تعهدات بین المللی کشورش الزامی خواهد بود. به گفته وی؛ اگر دستور «اخته سازی شیمیایی» بدون کسب رضایت مجرم صادر شود؛ او می تواند این تصمیم را در محاکم قضایی به چالش بکشد.

با این حال؛ به گفته وزیر عدلیه پاکستان اگر مجرم با «اخته سازی شیمیایی» موافقت نکند؛ با او مطابق قانون مجازات کیفری پاکستان برخورد خواهد شد. بنا به قانون مجازات کیفری پاکستان افرادی که به دلیل ارتکاب تجاوز جنسی مجرم شناخته می شوند به اعدام، حبس ابد یا ۲۵ سال حبس محکوم خواهند شد.

محمد فروغ نسیم افزود که دست دادگاه در زمینه تصمیم گیری برای مجازات کسانی که مرتکب تجاوز جنسی شده اند باز خواهد بود. به گفته وی؛ قاضی بنا به تشخیص خود ممکن است دستور به «اخته سازی شیمیایی» بدهد و یا تصمیم به مجازات مجرم براساس قانون مجازات کیفری بگیرد.

بنا به اعلام وزیر عدلیه پاکستان «اخته سازی شیمیایی» مجرمان نیز ممکن است برای تمام طول عمر یا دوره ای محدود اجرا شود. «اخته سازی شیمیایی» روشی برای مهار و کنترل مجرمان جنسی به شمار می رود. در این روش به مجرمان داروهای شیمیایی داده می شود تا با سرکوب میل جنسی آنها امکان تکرار جرم کاهش یابد.

کابینه پاکستان همچنین در دستورالعمل متمم قانون کیفری تشکیل دادگاه های ویژه برای رسیدگی به اتهام های تجاوز جنسی را تصویب کرده است. قتل یک دختر هفت ساله پس از تجاوز جنسی به او در سال ۲۰۱۸ در شهر لاهور بحث های زیادی را در جامعه پاکستان بر سر مجازات متجاوزان جنسی و جلوگیری از اینگونه جرایم برانگیخت.

آریاتودی – بخش اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email