هر چهار سال کشورهای حامی مالی افغانستان گردهم می‌آیند تا در مورد میزان پول و چارچوب مصرف کمک‌ها برای چهار سال آینده تصمیم بگیرند.

در دو دهه اخیر، بیشتر از هر کشوری در دنیا کنفرانس کشورهای کمک‌کننده درمورد افغانستان برگزار شده است.

حمله امریکا به این کشور در ۲۰۰۱ همراه با شکل‌گیری یک ایتلاف بین‌المللی که حدود ۴۰ کشور عضو ناتو و غیرناتو را گردهم آورد و دو دهه است این ایتلاف وفادارانه در افغانستان حضور نظامی دارند و همین کشورها هر چهار سال گردهم می‌آیند تا در مورد کمک‌های اقتصادی به افغانستان تصمیم بگیرند.

نظام سیاسی جدید در افغانستان در یک کنفرانس در شهر بن آلمان در سال ۲۰۰۱ تاسیس شد.

افغانستان برای تامین بودجه پروژه‌‌های بازسازی و نوسازی، برگزاری انتخابات و توسعه زیربنایی نیاز به کمک خارجی دارد و حتی بخش عمده بودجه عادی مصارف جاری حکومت نیز از طریق کمک خارجی تامین شده است.

حکومت افغانستان امیدوار است که تا پایان سال ۲۰۲۴ بتواند حداقل در تامین بودجه عادی از طریق درآمدهای مالیاتی و منابع داخلی به خوداتکایی برسد.

شماری از مهمترین کنفرانسهای کمک‌کنندگان به افغانستان

کنفرانس توکیو

توکیو، پایتخت ژاپن میزبان اولین کنفرانس بین المللی برای بازسازی افغانستان پس از جنگ بود که در آن نمایندگان ۵۰ کشور و نهادهای بین‌المللی تعهد کردند که ۵.۴ میلیارد دالر را برای پنج سال در باز سازی افغانستان مصرف کنند.

کنفرانس برلین

بار دیگر، در ماه مارچ ۲۰۰۴ نمایندگان کشورهای کمک‌کننده در کنفرانسی در شهر برلین آلمان متعهد به صرف هزینه ۸ میلیارد دالر برای بازسازی افغانستان شدند.

کنفرانس لندن ۲۰۰۶

نمایندگان بیش از ۷۰ کشور و سازمان بین‌المللی در فبروری ۲۰۰۶ در لندن گردهم آمدند تا بیش از ۱۰ میلیارد دالر به بازسازی افغانستان کمک کنند.

کنفرانس پاریس ۲۰۰۸

در ماه جون ۲۰۰۸ کنفرانس بین المللی پاریس با شرکت نمایندگان ۶۵ کشور و ۱۵ نهاد بین المللی برگزار شد. شرکت کنندگان تعهد کردند که ۲۰ میلیارد دالر طی ۵ سال به افغانستان کمک کنند.

بیشتر این پولها به صورت مستقیم توسط نهادهای کشورهای کمک‌کننده و یا سازمان‌های غیردولتی به مصرف رسید که حکومت افغانستان حتی فهرست کامل میزان مصارف و این که در کدام پروژه چه میزان پول به مصرف رسیده را در اختیار نداشت.

کنفرانس لندن۲۰۱۰

در ماه جنوری ۲۰۱۰ کنفرانس بین المللی در لندن برگزار شد که جامعه جهانی از طرح دولت افغانستان برای مذاکره با طالبان حمایت کردند.

در کنفرانس لندن، خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان پس از انتقال مسوولیت‌های جنگی به نیروهای افغانستان پس زا سال ۲۰۱۴ مطرح شد.

کنفرانس بن دوم

در دسامبر ۲۰۱۱ ده سال پس از بنیادگذاری نظام سیاسی جدید در افغانستان، کنفرانس بن دوم در همین شهر آلمان برگزار شد که نمایندگان حدود ۱۰۰ کشور و ۱۵ سازمان بین المللی برادامه حمایت از دولت افغانستان تاکید کردند.

کنفرانس شیکاگو

در نشست سران عضو سازمان ناتو در شیکاگو در مورد تامین هزینه‌های مالی نیروهای امنیتی افغانستان در جریان دهه پس از سال ۲۰۱۴ که “دهه تحول” نام گرفته را مورد تایید قرار داد.

در بیانیه پایانی نشست شیکاگو آمده که نیروهای امنیتی افغانستان در جریان این دهه، سالانه به ۴ میلیارد دالر نیاز خواهند داشت.

کنفرانس توکیو

نمایندگان حدود ۷۰ کشور و سازمان بین‌الملی در ماه جولای در توکیو پایتخت ژاپن گردهم آمدند تا تعهدات مالی جدید را برای توسعه اقتصادی افغانستان اعلام کنند.

در کنفرانس توکیو، جامعه جهانی تعهد کرد که برای چهار سال ۱۶ میلیارد به بودجه افغانستان و پروژه‌های توسعه‌ای کمک کند.

کنفرانس لندن ۲۰۱۴

شهر لندن برای سومین بار در دسمبر ۲۰۱۴ میزبان کنفرانس بین المللی دیگری راجع به افغانستان بود.

در این کنفرانس، پایان ماموریت ۱۳ ساله نیروهای ایتلاف کمک به امنیت افغانستان موسوم به ایساف اعلام شد.

کنفرانس بروکسل

در اکتوبر سال ۲۰۱۶ نشستی در بروکسل، پایتخت بلجیم، با شرکت حدود ۷۰ کشور و ۲۰سازمان و نهاد بین‌المللی به منظور کمک به افغانستان در چهار سال برگزار شد.

در این کنفرانس کشورهای کمک‌کننده سالانه بیش از ۳.۵ میلیارد دالر کمک به افغانستان وعده دادند.

منبع: بی بی سی

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email