مجلس نمایندگان افغانستان در نشست روز شنبه (1 قوس – 21 نوامبر) خود به ده نامزد وزیر کابینه اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان رای تایید داد. این وزیران هفته گذشته برنامه‌های خود را برای نمایندگان مجلس تشریح کرده بودند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی به نقل از بی بی سی؛ قرار است بقیه اعضای کابینه در روزهای آینده برنامه‌های خود را به مجلس ارایه دهند و سپس در مورد رای اعتماد به آنها رای‌گیری انجام شود.

این نخستین کابینه اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان پس از آغاز دور دوم ریاست جمهوری اوست. انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سپتمبر سال گذشته برگزار شد و با اتهام‌های تقلب همراه بود.

بعد از ماه‌های رای‌زنی، عبدالله عبدالله، نامزد دیگر ریاست جمهوری، با اشرف غنی، رییس جمهوری روی تقسیم قدرت موافقت کردند.

کابینه پیشنهادی کنونی، شامل کسانی است که در دو تیم رقیب انتخاباتی شرکت داشتند.

رای اعتماد وزرا

در جلسه شنبه ۲۴۶ نماینده حضور داشتند، نظر به نصاب، کسب ۱۲۴ رای، تایید صلاحیت بود.

در این نشست نثار احمد غوریانی، نامزد وزارت صنعت و تجارت، معصومه خاوری، نامزد وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی، بشیر احمد ته‌ینج، نامزد وزارت کار و امور اجتماعی، محمد قاسم حلیمی، نامزد وزیر ارشاد، حج و اوقاف، اسدالله خالد، نامزد وزارت دفاع ملی، فضل احمد معنوی، نامزد وزارت عدلیه، عباس بصیر، نامزد وزارت آموزش عالی، حنیف اتمر، نامزد وزارت خارجه، عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه و مسعود اندرابی وزیر داخله از مجلس نمایندگان رای تایید گرفتند.

حنیف اتمر، نامزد وزیر وزارت خارجه با کسب ۱۹۷ رای تایید، ۲۴ رای رد، ۹ رای سفید و ۱۶ باطل توانسته به عنوان وزیر خارجه افغانستان انتخاب شود.

در این نشست عبدالهادی ارغندیوال، نامزد وزیر مالیه افغانستان با گرفتن ۲۰۶ رای تایید، ۳۲ رای رد و ۹ رای سفید به عنوان وزیر دارایی افغانستان اعلام شد.

اسدالله خالد، سرپرست وزارت دفاع افغانستان نیز با گرفتن ۲۰۶ رای تایید، ۱۷ رای رد، ۱۵ رای باطل و هشت رای سفید به عنوان وزیر دفاع موفق به گرفتن رای تایید مجلس نمایندگان شد.

مسعود اندرابی با گرفتن ۲۱۴ رای تایید، ۲۵ رای رد و هفت رای سفید وزیر داخله/ کشور افغانستان شد.

فضل احمد معنوی، با گرفتن ۲۲۰ رای تایید، ۱۰ رای باطل، هفت رای سفید و ۹ رای رد به عنون وزیر دادگستری افغانستان تایید شد.

معصومه خاوری، نامزد وزارت مخابرات و فناوری معلوماتی با گرفتن ۱۵۴ رای تایید، ۶۷ رای رد و ۲۵ رای سفید رسما وزیر مخابرات اعلام شد.

عباس بصیر نیز در نشست امروز با گرفتن ۱۹۷ رای تایید، ۲۲ رای رد، ۱۴ رای سفید و ۱۳ رای باطل به عنوان وزیر آموزش عالی افغانستان انتخاب شد.

بشیر احمد ته‌ینج نیز با گرفتن ۱۹۰ رای تایید، ۴۰ رای رد و ۱۶ رای سفید وزیر کار و امور اجتماعی افغانستان شد.

محمد قاسم حلیمی با گرفتن ۱۴۸ رای تایید، ۴۱ رای رد، ۲۳ رای باطل و ۳۴ رای سفید به عنوان وزیر دادگستری معرفی شد.

نثار احمد غوریانی نیز با گرفتن ۲۱۳ رای تایید، ۲۳ رای رد و ۱۰ رای سفید به عنوان وزیر تجارت و صنعت افغانستان انتخاب شد.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email