ریيس جمهور افغانستان گفت جنگ چهل ساله و فقر در کشور باعث شده افغانستان در بین سه کشور نخست که بیشترین مهاجر را در سطح جهان دارد، قرار گیرد.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ اشرف غنی، ریيس جمهور افغانستان روز جمعه (30 عقرب – 20 نوامبر) در نشست مشورتی مجازی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اظهار داشت: “چهل سال جنگ باعث شده که افغانستان در میان سه کشور نخست که تقریبا نیمی از مهاجران جهان را تشکیل می‌دهند، قرار گیرد. میلیون‌ها تن از مردم افغانستان خارج از کشور، اکثریت در ایران و پاکستان، زندگی می‌کنند؛ شمار زیادی از آنها در فقر و با درآمد روزانه تنها 2 دالر امرار معاش می‌کنند”.

وی افزود: “فقر در افغانستان نیز یک چالش عمده و تهدید برای ماست. آخرین آمارها نشان می‌دهد که شمار مهاجران افغانستان از 54.5 درصد در سال 2016 به 47.3 درصد در سال 2020 کاهش یافته است. وقتی صلح در افغانستان تامین شود، پیش بینی ما این است که نه تنها شرایط برای بازگشت میلیون‌ها تن از مهاجران به کشورشان فراهم می‌شود، بلکه ما با وظیفه دشوار ادغام مجدد جنگجویان طالبان نیز روبرو خواهیم شد. این یک وظیفه عمده و دو بعدی برای ما خواهد بود. در صورتی که این روند با شتاب‌زدگی و اتخاذ تدابیر ضعیف صورت گیرد، ممکن است به یک عامل بی‌ثباتی و خطرناک تبدیل شود”.

ریيس جمهور افغانستان تاکید کرد: “روند صلح یک بار دیگر تصویری متفاوت از بازگشت فوری مهاجران و ادغام آنان ارایه می‌کند. بنابراین، همان طور که در این راستا به جلو حرکت می‌کنیم، ما موضوعات بازگشت مهاجران، و جنگجویان اسبق را در چارچوب ملی صلح و توسعه افغانستان گنجانیده‌ایم. این چارچوب در نشست آینده ژنو ارائه خواهد شد”.

غنی همچنین گفت: “ما متعهد هستیم که با همکاران خود برای یک روند صلح فراگیر که شامل بازگشت داوطلبانه مهاجران و ادغام مجدد جنگجویان سابق که از یک توافق سیاسی پیروی کنند، کار کنیم. این امر نیازمند همکاری گسترده و منسجم از سوی جامعه بین‌المللی و همکاری با دولت‌های افغانستان، ایران و پاکستان و همچنین شهروندان افغانستان در داخل و خارج از کشور است”.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email