دادگاهی در آلمان روز جمعه گذشته تصمیم اتخاذ شده مبنی بر رد درخواست تابعیت یک پزشک مسلمان اهل لبنان، به دلیل خودداری او از فشردن دست یک زن را تایید کرد.

به گزارش بخش حقوق بشر آریاتودی به نقل از یورونیوز؛ این مرد ۴۰ ساله که از سال ۲۰۰۲ در آلمان زندگی می کند؛ در جریان روند رسیدگی به درخواست دریافت تابعیت آلمانی از دست دادن با یک مسوول زن خودداری کرده بود. او که درخواست کسب شهروندی آلمان را در سال ۲۰۱۲ ارایه داده بود دلیل پرهیز از فشردن دست مامور زن را وعده اش به همسرش عنوان کرده بود. وی مدعی است که به همسرش قول داده است تا از دست دادن با زنان دیگر خودداری کند.

بنا به حکم روز جمعه دادگاه اداری ایالت «بادن وورتمبرگ» در جنوب آلمان فردی که با «برداشتی بنیادگرایانه از فرهنگ و ارزش ها» از دست دادن خودداری می کند؛ در واقع زنان را به مثابه «تهدیدی» که منجر به «وسوسه جنسی» او خواهند شد در نظر می گیرد و به این ترتیب «تلفیق در شرایط زندگی آلمانی» را رد کرده است.

این پزشک لبنانی در سال ۲۰۱۲ هنگام ارایه درخواست تابعیت خود با امضای اظهارنامه ای ضمن اعلام وفاداری به قانون اساسی آلمان مخالفت خود را با «افراط گرایی» اعلام کرده بود. او سپس در آزمون کسب شهروندی آلمان نمره بالایی کسب کرد اما در سال ۲۰۱۵ برای دریافت گواهی تابعیت آلمانی خود حاضر به دست دادن با یک مسوول زن نشد. این مسوول زن به این ترتیب تصمیم گرفت تا با عدم تحویل گواهی تابعیت آلمانی به این پزشک مسلمان درخواست کسب شهروندی او را در آخرین مرحله رد کند.

دادگاه اداری ایالت بادن وورتمبرگ اعلام کرده است که این مرد ۴۰ ساله می تواند درخواست تجدیدنظر در حکم صادره را به دلیل «اهمیت بنیادی» این پرونده به دیوان اداری فدرال ارایه کند. دادگاه اداری بادن وورتمبرگ فشردن دست دیگری را عملی «عمیقا ریشه دار در زندگی اجتماعی، فرهنگی و حقوقی» آلمان تشخیص داده است. در حکم این دادگاه آمده است که دست دادن «نحوه زندگی ما با یکدیگر را شکل می دهد».

در این حکم همچنین خودداری از دست دادن بر اساس جنسیت طرف مقابل مخالفت با اصل «برابری» توصیف شده است. در قانون اساسی آلمان بر اصل «برابری» تاکید شده است.

دادگاه اداری ایالت بادن وورتمبرگ در حکم خود ضمن اشاره به توصیه های کنونی مقامات بهداشتی مبنی بر پرهیز از دست دادن به دلیل شیوع ویروس کرونا ابراز اطمینان کرده است که عمل دست دادن شهروندان با یکدیگر پس از همه گیری بیماری «کووید ۱۹» ادامه خواهد یافت.

آریاتودی – بخش حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email