هفته گذشته چهارشنبه ۲۳ میزان وزارت دفاع افغانستان اعلام کرد که در نتیجه سقوط دو هلی‌کوپتر نظامی در هلمند دست‌کم ۹ نفر کشته شدند.

در میان کشته‌شدگان، حشمت الله غزالی، پرویز استانکزی، محمدادریس بخشی و عبیدالله احمدی، چهار خلبان ارتش نیز بودند. به بیان وزارت دفاع افغانستان این حادثه در ولسوالی ناوه ولایت هلمند زمانی رخ داد که این هلی‌کوپترها هنگام بلند شدن، دچار مشکل فنی شد و سقوط کرد.

خلبانان ارتش که در این حادثه کشته شدند چه کسانی بودند؟

افغانستان

حشمت الله غزالی

حشمت الله غزالی

آقای غزالی با درجه دگرمن خلبان و معاون فرمانده پرواز کندک دوم بود.

او دانش‌آموخته آکادمی پولیس افغانستان بود و در سال ۱۳۸۱ از این مرکز فارغ شده بود. حشمت الله غزالی، ابتدا در وزارت داخله به کار گماشته شد و در سال ۱۳۹۰ به گردان نیروهای هوایی در این وزارت پیوست.

آقای غزالی برای ادامه آموزش خلبانی به امریکا رفت و بعد از اتمام دوره آموزشی به عنوان خلبان در واحد سوم گردان مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله تعیین شد. او در سال ۱۳۹۴ به عنوان افسر مصونیت هلی‌کوپتر در گردان دوم، واحد نیروهای ویژه ۷۷۷ هوایی گماشته شد و در سال ۱۳۹۸ به عنوان معاون واحد هلی‌کوپترهای می۱۷( MI 17 ) گماشته شد و در ۲۲ میزان هنگام اجرای وظیفه در ولسوالی ناوه ولایت هلمند به دلیل عوارض فنی هلی‌کوپترش سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

او ۷۵۰ ساعت پرواز را در کارنامه دارد و بیشتر از ۱۸ سال در نیروی نظامی افغانستان کار کرده بود.

افغانستان

پرویز استانکزی

پرویز استانکزی

آقای استانکزی نیز درجه دگرمن را داشت و خلبان فرمانده کندک دوم بود. او در اکادمی ملی نظامی درس خوانده بود.

پرویز استانکزی، در سال ۱۳۸۸ از اکادمی ملی نظامی افغانستان فارغ شد. بعد در بخش فرماندهی عمومی به کار گماشته شد. او جهت آموزش خلبانی عازم امارت متحده عربی و کشور چک شد و بعد از ختم تحصیل در سال ۱۳۹۴ به عنوان معاون گردان دوم نیروهای ویژه ۷۷۷ به کار آغاز کرد.

آقای استانکزی در سال ۱۳۹۸ به عنوان فرمانده گردان دوم نیروهای ۷۷۷ هوایی گماشته شد و به تاریخ ۲۲ میزان به دلیل عوارض فنی چرخبال حاملش در هلمند کشته شد.

او هزار ساعت پرواز را در کارنامه خود دارد و بیشتر از ده سال در بخش نظامی کار کرده بود.

افغانستان

محمد ادریس بخشی

محمد ادریس بخشی

محمد ادریس بخشی درجه جگرن داشته و خلبان بخش عملیاتی گردان دوم ارتش افغانستان بود. او دانش آموخته رشته نظامی در اکادمی هندوستان بود. آقای بخشی در سال ۱۳۸۹ از اکادمی هوایی کشور هند فارع شده و در فرماندهی عمومی نیروی هوایی افغانستان به کار گماشته شده بود.

او بعدا برای آموزش بیشتر به امارت متحده و چک فرستاده شد و پس از برگشت به عنوان خلبان هلی‌کوپتر می ۱۷ در گروه عملیاتی تعیین شد. و در سال ۱۳۹۳ به عنوان فرمانده واحد عملیاتی گردان دوم انتخاب شد.

محمد ادریس بخشی ۸۰۰ ساعت پرواز را در کارنامه خود دارد و بیشتر از ۱۰ سال نیز در بخش نظامی افغانستان خدمت کرده بود.

افغانستان

عبیدالله احمدی

عبیدالله احمدی

عبیدالله احمدی نیز رتبه جگرن داشت و به عنوان خلبان و مربی خلبانان هلی‌کوپتر می ۱۷ در گردان دوم کار کرده بود. او در سال ۱۳۹۰ از اکادمی ملی نظامی فارغ و در بخش مسوولیت بررسی دانشگاه هوایی به کار گماشته شد. او در سال ۱۳۹۳ به عنوان افسر کشف و اطلاعات واحد ویژه ۷۷۷ هوایی تعیین شد و بعد برای آموزش خلبانی به کشور امارات متحده عربی و چک اعزام شد. او بعد از اتمام تحصیلات به عنوان مربی خلبان می ۱۷ در گردان سوم تعیین شده بود.

او نیز نزدیک به ۹ سال در بخش نظامی خدمت کرده و ۵۰۰ ساعت پرواز را در کارنامه دارد.

 

آریاتودی – بخش امنیتی
Print Friendly, PDF & Email