منابعی در ارگ ریاست جمهوری به بی‌بی‌سی گفته اند که اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان، صندوق ملی مالی افغانستان، نهاد خیریه رادیو تلویزیون ملی را منحل کرده است.

به گزارش بخش اجتماعی آریاتودی؛ چهار ماه پیش این صندوق به عنوان نهاد خیریه رادیو تلویزیون افغانستان، به منظور جلب کمک‌های داخلی و خارجی و توزیع این کمک‌ها به نیازمندان ایجاد شد.

اسماعیل میاخیل، رییس رادیو تلویزیون ملی افغانستان، فردی به اسم پامیر پتنگ را به عنوان رییس این نهاد انتصاب کرد.

حالا دلیل لغو این نهاد ۴ ماه پس از ایجاد آن روشن نیست.

بر اساس گزارش تلویزیون ملی افغانستان در زمان تاسیس صندوق ملی مالی، نهاد منحل شده ۱۱ عضو داشت و به رییس جمهوری گزارش می‌داد.

مسوولین این صندوق یک اعلامیه مطبوعاتی نشر کرده و گفته که “هیچ نوع حکم ديگری مبنی بر لغو صندوق که به توشیح رییس جمهوری اسلامی افغانستان رسیده باشد، به اين اداره مواصلت نورزيده است”.

آریاتودی – بخش اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email