ماه ها پس از مذاکرات طالبان و ایالات متحده، بالاخره طالبان و نمایندگان دولت افغانستان به میز مذاکره آمدند.

اما باز هم تاخیرات فراوان همگان را نگران کرد. داکتر عبدالله اظهار داشت که تنها در لحظه پرواز زندانیان مساله ساز طالبان، برای حبس خانگی در قطر، به شروع مذاکرات امیدوارتر شد.

اما چیزی که در مراسم افتتاحیه به خصوص در سخنرانی های انترنتی جالب توجه بود که کمتر کسی به این سخنان توجه می کرد؛ حتی مولوی عبدالحکیم حقانی از اعضای طالبان که زبان انگلیسی را متوجه نمی شود؛ زحمت گذاشتن گوشی ترجمه به گوش خود را نداد.

بی نظمی مراسم خسته کننده بود و پس از مراسم افتتاحیه سالن مملو از رسانه ها بود. محمدنعیم سخنگوی تیم طالبان در پاسخ به سوالی در مورد حقوق زنان و حضور آنها در دولت اظهار داشت: “امریکا حدود ۴۵ رییس جمهور داشته است. شما یک رییس جمهور زن در امریکا به من نشان دهید».

ژورنالیست طالبان “مشعل افغان” که به نظر حامی طالبان بود؛ با نادر نادری عضو تیم مذاکره کننده دولت گفتگو می کرد. نادری در تفاوت های دولت کابل و امارت طالبان اظهار داشت که ما یک رییس جمهور منتخب مردم داریم، اما هیبت الله آخوندزاده حتا یک رای هم ندارد.

آقای مشعل نیز بلافاصله به انتخابات با تقلب افغانستان و فقط یک میلیون رای منتصب به غنی اشاره کرد.

نادری در پاسخ گفت: “بیایید به هم احترام بگذاریم و به یکدیگر عزت دهیم و راهی برای خروج از درگیری ها و اختلافات پیدا کنیم».

منبع: نیویورک تایمز

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email