پنج مهاجر افغانستانی در یونان، به ظن آتش زدن بخشی از اردوگاه پناهجویان در موریا بازداشت شدند.

به گزارش بخش حقوق بشر آریاتودی به نقل از روزنامه Proto Thema، پنج مهاجر از افغانستان به ظن آتش زدن اردوگاه پناهجویان موریا در یونان بازداشت شدند.

در این نشریه به نقل از میکالیس کریسو چوییدیس، وزیر حفاظت مدنی ” 5 تن از کسانی که موریا را به آتش کشیدند، بازداشت شده اند و یک فرد دیگرشان فرار کرده که در حال حاضر تحت تعقیب پولیس است”.

به گفته این روزنامه؛ هر پنج بازداشت شده از افغانستان هستند؛ همچنین گفته می شود که دو نفر آنها خردسال می باشند.

پولیس یونان جزییات بیشتری در این رابطه نداده است.

اخبار مرتبط را در آریاتودی دنبال کنید

آریاتودی – بخش حقوق بشر

 

Print Friendly, PDF & Email