نظرسنجی اخیر افکار عمومی امریکا نشان می دهد که بیش از ۶۶٪ جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها خواهان عقب نشینی نیروهای امریکایی از افغانستان هستند و از سیاست‌های رییس جمهور ترامپ در مورد افغانستان پشتیبانی می کنند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ آخرین نظرسنجی همچنین نشان می دهد که امریکایی ها از جنگ های دایمی در کشورهای خارجی خسته شده اند و آنها می خواهند بودجه وزارت دفاع ایالات متحده را نیز کاهش دهند.

نظرسنجی جدید افکار عمومی امریکا توسط بنیاد گروه یورواسیا در نیویارک انجام شد. یکی از اعضای ارشد این گروه گفت: «جوانان امریکایی می بینند که ایالات متحده مدتهاست درگیر جنگهای بی پایان در خاورمیانه هستند».

وی می‌افزاید که جنگ امریکا در افغانستان ۲۰ ساله است و امریکایی هایی که پس از ۱۱ سپتمبر متولد شده اند؛ اکنون در ارتش امریکا خدمت می کنند. وی می افزاید که انگیزه عمومی و آمادگی برای جنگ در افغانستان در میان امریکایی ها سرد شده است.

این نظرسنجی نشان می دهد که طرفداران ترامپ و جو بایدن خواهان بیرون آمدن نیروهای امریکایی از افغانستان هستند.

این بررسی همچنین نشان می دهد که امریکایی‌های عادی نه تنها نسبت به جنگ افغانستان بی علاقه هستند؛ بلکه با مداخله نظامی امریکا در کشورهای خارجی مخالفت می کنند. جوانان امریکایی همچنین می خواهند بودجه پنتاگون را کاهش دهند.

قریب ۴۴٪ از امریکایی‌ها حتا خروج نیروهای امریکایی از اروپا را نیز می‌خواهند.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email