وزیر داخله افغانستان به نمایندگان مجلس این کشور گفته است که در “برنامه میثاق امنیتی” کسی مسلح نمی‌شود؛ ولی مردم در روند تامین امنیت به پولیس کمک خواهند کرد.

به گزارش بخش نظامی آریاتودی؛ مسعود اندرابی که روز دوشنبه (24 سنبله – 14 سپتمبر) برای پاسخ به سولات نمایندگان درباره “برنامه میثاق امنیتی” به مجلس فرا خوانده شده بود، گفت که در این برنامه کسی استخدام نشده و سلاح نمی‌گیرد.

او افزود که با مسلح سازی افراد و ملیشه سازی مخالف است؛ ولی برای شناسایی مجرمین و مبارزه با جرایم از مردم درخواست کمک کرده است.

آقای اندرابی گفت که ریاست امنیت ملی برای تامین امنیت در بعضی از مناطق این کشور، به مردم کمک مسلحانه می‌کند ولی این کار به وزارت داخله مربوط نیست.

او گفت که دلیل راه اندازی میثاق امنیتی نیز این بود که مردم در تامین امنیت مشارکت کنند. او نصب دروبین در مغازه ها و انگشت نگاری در وردی شهرها را بخشی از این طرح ذکر کرد.

نمایندگان نیز به افزایش جرایم جنایی در کابل و افزایش ناامنی در سایر ولایتها معترض بودند.

هفته گذشته مجلس نمایندگان افغانستان در اولین نشست عمومی خود که بعد از تعطیلات تابستانی برگزار شد؛ طرح دولت افغانستان برای تامین امنیت بنام “برنامه میثاق امنیتی” را ملیشه‌سازی خواند.

میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان از وزیران امنیتی و مشاور امنیت ملی افغانستان خواست تا به مجلس آمده و در مورد مبهم بودن این برنامه توضیح دهند.

میثاق امنیتی که حدود یک و نیم ماه قبل راه‌اندازی شد؛ از سوی مسوولین دولتی، تعهد میان مردم و حکومت برای مبارزه با جرایم خوانده شده است. بر اساس این برنامه مردم به گونه داوطلبانه و رضاکارانه برای شناسایی و معرفی مجرمین با پولیس همکار می‌شوند.

آریاتودی – بخش نظامی

Print Friendly, PDF & Email