محمدیعقوب پنج سال پیش وقتی طالبان مرگ مرموز پدرش ملامحمدعمر موسس گروه تروریستی طالبان را فاش کردند؛ عملا ناشناخته بود.

یعقوب بیست و چند ساله در اولین اظهارات عمومی خود در آن زمان خواستار وحدت در میان طالبان شد و این شایعه که مرگ پدرش نتیجه یک توطئه از درون طالبان است را رد کرد.

یعقوب که طبق قانون عرفی گروه طالبان به “ملایعقوب” تغییر اسم داد؛ از آن زمان تاکنون قدرت خود را در رده های طالبان افزایش داده است. اما انتخاب چنین فرمانده بی تجربه ای، نشانه هایی از اختلافات احتمالی در میان طالبان داشته است.

آنتونیو گیوستوزی، یک متخصص و محقق امور طالبان در موسسه “رویال یونایند” در لندن، ملایعقوب را بخشی از اردوگاه میانه رویی توصیف می کند که طرفدار پایان جنگ برای مذاکره است.

به نظر می رسد که طالبان تحت رهبری ملایعقوب بر تعهد خود مبنی بر عدم حمله به نیروهای در حال خروج ایالات متحده پایبند هستند.

با این حال؛ طالبان به رغم درخواست های گسترده برای کاهش خشونت، حملات به نیروهای دولت افغانستان را شدت بخشیده و درصدد تصرف قلمرو بیشتری در سرزمین افغانستان برآمده اند.

کارشناسان بر این باورند که خشونت رو به افزایش ممکن است تلاشی برای دلجویی از عناصر افراطی و سختگیرتر در طالبان باشد؛ که معامله با ایالات متحده را با سوءظن می بینند.

انتصاب ملا یعقوب به عنوان رییس نظامی این گروه تروریستی، بخشی از بزرگترین تغییرات رهبری طالبان طی این سالها بود. اما در میان طالبان، افرادی وجود دارند که با صلح مخالفند.

ملایعقوب بی درنگ پس از مرگ پدرش در سال ۲۰۱۵ به شورای رهبری طالبان ارتقا یافت. او به عنوان رییس کمیسیون نظامی طالبان برای ۱۵ ولایت تفغانستان منصوب شد.

به رغم مواضع بلند او؛ اعتقاد بر این نیست که ملایعقوب در بین این گروه مبارز یا پیروان آن بسیار مورد تحسین قرار گرفته باشد. بسیاری او را مغرور و خودمحور می دانند.

طبق گفته استخبارات افغانستان؛ ملایعقوب توسط گروه تروریستی پاکستانی “جیش محمد” در جنگ چریکی آموزش دیده است که این افراد، به دلیل حملات مرگبار به اهداف هندی در افغانستان و منطقه مورد مناقشه در کشمیر مقصر شناخته شده اند. مدت ها است که رهبری نظامی پاکستان به حمایت از گروه های تروریستی در افغانستان و کشمیر برای دستیابی به اهداف استراتیژیک خود در منطقه متهم شده است.

آنچه بدیهی است؛ در آینده مشخص خواهد شد که نقش این فرد یعنی رییس تازه منسوب شده نظامی طالبان در گفتگوهای صلح چه تاثیری خواهد داشت. تاثیر وی منفی خواهد بود یا مثبت؛ با این حال این موضوع در شرایط کنونی به وخامت هر چه بیشتر اوضاع امنیتی افغانستان انجامیده است. هر چند مشخص نیست این وخامت اوضاع به ملایعقوب ارتباط دارد یا سیاست کلی طالبان را در این برهه زمانی می رساند.

برداشت از: رادیو آزادی

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email