باستان شناسان مصری و آلمانی یک مجسمه 8 متری در یکی از محله های زاغه نشین قاهره کشف کردند. هرچند این مجسمه به ‏طور کامل یافت نشده و فقط بخشی از صورت مجسمه و بدن آن در حال حاضر از آب بیرون کشیده شده است اما محققان معتقدند ‏این مجسمه متعلق به فرعون رامسس دوم ، که بیش از 3000 سال پیش بر مصر حکومت می کرده است ، می باشد. دلیل آنها هم ‏اینست که این مجسمه در نزدیکی معبد رامسس دوم در شهر باستانی هلیوپلیس ، در شرق شهر قاهره ، کشف شده است که باستان ‏شناسان آن را یکی از مهم ترین کشفیات تا به امروز می دانند. ‏ ‏ ‏ ‏

مجسمه دیگر کشف شده در این منطقه مجسمه ای کوچک تر به قد هشتاد سانتی متر می باشد که فقط بخشی از بدن آن کشف شده ‏است اما تحقیقات اولیه این مجسمه را متعلق به نوه رامسس دوم یعنی ستی دوم می داند. کشف این دو مجسمه ، اهمیت بالای شهر ‏هلیوپلیس در مصر را نشان می دهد. ‏ ‏ ‏

رامسس دوم یا رامسس کبیر قدرتمند ترین فرعون مصر بوده است. برخی او را فرعون هم دوره موسی و سفر خروج او می‌دانند. ‏فرعون های پس از او ، او را “جد بزرگ” می خواندند. رامسس دوم کسی بود که مصر را وسعت بخشید و از شرق تا سوریه و ‏از جنوب تا نوبیا رساند. او 67 سال حکومت کرد ( تا 90 سالگی ) و در دوره او بیش از هر فرعون دیگری معبد ساخته شد. او ‏همچنین در بین سایر فراعن مصر بیشترین فرزند را داشته است. ‏ ‏ ‏‏‏‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

‏کشف مجسمه 3000 ساله فرعون مصر در قاهره ‏ ‏‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏

منبع : Dailymail

آریاتودی – مطالب خواندنی

Print Friendly, PDF & Email