وقتی در فرودگاه از چند گیت امنیتی عبور می کنید شاید با خود به این فکر کنید که چه وسیله خطرناکی ممکن است با خود داشته ‏باشید یا چه کسی با دانستن اینکه باید از گیت امنیتی عبور کند با خود وسیله ای خطرناک را حمل می کند؟ اما جالب است بدانید ‏این اتفاق بیش از آنچه شما فکر می کنید رخ می دهد و وسایلی که بسیاری از مسافران با خود بهمراه دارند و می خواهند به داخل ‏هواپیما ببرند بسیار عجیب و باورنکردنی است. ‏ ‏

با داشتن 440 فرودگاه و بیش از دو میلیون مسافر در روز ، گیت های امنیتی فرودگاههای آمریکا شاهد عجیب ترین وسایل ‏ممنوعه هستند. در سال 2015 ، تقریبا 2653 سلاح گرم حین چک کردن ساک دستی های مسافران در این فرودگاهها کشف شده ‏است! که بسیاری از مسافران مدعی بودند که فراموش کرده اند اسلحه خود را از کیفشان خارج کنند! ‏
‏ ‏ ‏ ‏‏‏ ‏‏‏‏ ‏‏

در حالیکه حمل ماسک اکسیژن در ساک دستی ممنوع نیست ، اما این ماسک عجیب با گلوله های ماکتی تزیین شده است که البته ‏اجازه بردن آن به داخل هواپیما وجود ندارد. این ماسک در یک کیف در فرودگاه بین المللی میامی پیدا شده است.‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏ ‏ ‏

 

عجیب ترین وسایلی که مسافران می خواهند با خود به داخل هواپیما ببرند ‏ ‏

‏این کمی عجیب تر است ، جلیقه انتحاری ! چه کسی ممکن است یک جلیقه انتحاری تقلبی را با خود به داخل هواپیما ببرد ؟ این ‏وسیله عجیب در فرودگاه ریچموند پیدا شده است و اگر چه مسافری که آن را حمل می کرده است گفته که این تقلبی است و هیچ ‏خطری ندارد اما پلیس و تیم امنیتی بهمراه متخصصین خنثی کننده بمب مجبور شدند تا برای چک کردن این وسیله به این فرودگاه ‏بیایند تا تایید کنند منفجر نمی شود که البته در نهایت تایید شده که این جلیقه خطرناک نبوده و منفجر نمی شود. ‏ ‏‏ ‏ ‏‏ ‏‏‏ ‏ ‏ ‏

 

عجیب ترین وسایلی که مسافران می خواهند با خود به داخل هواپیما ببرند ‏ ‏

چاقوهایی که دسته اسکلتی شکل دارند ! مسافری که این چاقوها را بهمراه داشته گفته که برای جشن هالووین اینها را خریداری ‏کرده. ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

 

عجیب ترین وسایلی که مسافران می خواهند با خود به داخل هواپیما ببرند ‏ ‏

شاید شخصی که این کمربند را با خود بهمراه داشته علاقه شدیدی به بت من داشته است ! کمربندی که به یک چاقو تبدیل می ‏شود.‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

 

عجیب ترین وسایلی که مسافران می خواهند با خود به داخل هواپیما ببرند ‏ ‏

یا عصایی که به یک شمشیر تبدیل می شود. ‏ ‏ ‏‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏

 

عجیب ترین وسایلی که مسافران می خواهند با خود به داخل هواپیما ببرند ‏ ‏

‏‏‏از وسایل خطرناک و اسلحه های سرد و گرم که بگذریم ، این عکس شاید حتی از آنها هم عجیب تر باشد. پیتزایی که برای اسکن ‏شدن در گیت امنیتی به داخل دستگاه اسکنر اشعه ‏X‏ می رود. این عکس از فرودگاه فلوریدا گرفته شده است و البته پیتزاها اجازه ‏پرواز دارند ! ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏ ‏‏‏ ‏ ‏

منبع : Dailymail

Print Friendly, PDF & Email