وزارت فواید عامه اعلام کرد که شاهراه کابل- قندهار را به شکل اساسی و با هزینه بانک آسیایی بازسازی می‌کند.

مهدی روحانی سخنگوی وزارت فواید عامه کشورمی‌گوید که بانک آسیایی برای بازسازی شاهراه کابل – قندهار 30 میلیون دالر به این وزارت کمک خواهد کرد.

آقای روحانی افزوده که پروژه بازسازی شاهراه کابل- قندهار در سه مرحله بازسازی خواهد شد.

به گفته او، قرارداد بازسازی بخش اول این شاهراه از میدان وردک تا ولسوالی سید آباد این ولایت به طول 34 کیلومتر امضا شده و کار عملی آن در برخی مناطق آغاز نیز شده است.

روحانی یادآور شد که بخش دوم این شاهراه به 40 کیلومتر بخش سوم هم به طول 62 کیلومتر می‌باشد که ساحات تخریب شده آن بازسازی خواهند شد.

او تاکید کرده که 136 کیلومتر ساحات تخریب شده این شاهراه سروی و دیزاین شده و اسناد تدارکاتی آن نیز تکمیل گردیده است و سروی متباقی 344 کیلومتر دیگر این شاهراه هم جریان دارد.

این شاهراه از کابل تا قندهار به طول 480 بخش از سرک حلقوی کشور است که تا سال 2020 کار بازسازی آن تکمیل خواهد شد.

شاهراه کابل- قندهار از پر رفت و آمدترین شاهراه‌های کشور است. این شاهراه حدود ده سال پیش قیر ریزی شد ولی در نتیجه تردد موترهای تناژ بلند و عدم کنترل وزارت فواید عامه تخریب شده است.

همچنین، تقریباً تمامی پلچک‌های این شاهراه در نتیجه ماین گذاری طالبان نیز تخریب شده است.

Print Friendly, PDF & Email