بانک مرکزی افغانستان گفته که عبدالغفار داوی، یکی از بدهکاران زندانی کابل بانک بدون اطلاع قبلی به دیدار رییس این نهاد آمده است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ در خبرنامه این نهاد آمده است که با توجه به اهمیت قضیه کابل بانک و تلاش برای جمع آوری بدهی‌های این بانک از مقروضین، به اصرار “کریم اتل” نماینده مجلس قرار بود نشستی با حضور وکیل مدافع آقای داوی، مشاوران حقوقی بانک و اجمل احمدی، سرپرست بانک مرکزی افغانستان برای بحث روی قضیه آقای داوی برگزار شود.

بانک مرکزی گفته که “با تاسف، صبح دیروز محترم کریم اتل به دافغانستان بانک تشریف آورده و بدون هیچ نوع اطلاع قبلی محترم عبدالغفار داوی را به دفتر محترم اجمل احمدی با خود آوردند.”

در خبرنامه این نهاد آمده که آقای احمدی از آقای اتل خواسته که جلسه بدون حضور آقای داوی برگزار شود؛ اما با واکنش تند آقای اتل رو به رو شده است.

در این اعلامیه آمده که این خبر برای جلوگیری از نشر “گزارشات بی بنیاد” با مردم شریک شده و بانک مرکزی افغانستان از طرفین قضیه خواسته که از اعمال نفوذ در قضیه و روند تصمیم گیری خودداری کنند.

کریم اتل، نماینده مجلس اما می‌گوید که بر اساس فرامین صادر شده و قانون، بدهکاران کابل بانک می‌توانند در بدل قرض خود اموال‌شان را تضمین بگذارند و باید برای این کار شخص مقروض حاضر باشد.

او می‌گوید که آقای داوی به اجازه نهادهای عدلی و قضایی و بر اساس همین قانون و با همراهی محافظان زندان در این جلسه حاضر شده بود تا برای تصفیه بدهکاری خود اقدام کند.

او از برخورد آقای احمدی انتقاد کرده و او را متهم به زمینه سازی برای فساد می‌کند.

به گفته او از یک ماه به این سو بانک مرکزی موضوع تصفیه بدهکاری آقای داوی را حل نکرده و او به دلیل روابط قومی که با آقای داوی دارد، دنبال کارهای او است.

حدود سه سال پیش دادگاه استیناف رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری، مرکز عدلی و قضایی افغانستان، عبدالغفار داوی، رییس شرکت “داوی گروپ” را به اتهام “غدر، تبانی با کارمندان دولتی در سوءاستفاده وظیفه ای و استفاده از اسناد تزویری” به بیش از شش سال زندان محکوم کرد.

دادگاه عالی افغانستان نیز در ۸ دسمبر سال ۲۰۱۴ او را یکی از مقروضین کابل بانک اعلام و متهم کرده بود که بیش از ۳۷ میلیون دالر از دارایی این بانک را اختلاس کرده است.

بر اساس حکم این دادگاه تمام دارایی‌های آقای داوی به دلیل اختلاس و مقروضیت مسدود شد.

آقای داوی یکی از افراد صاحب نفوذ در افغانستان و شوهر سابق شکریه بارکزی، نماینده پیشین مجلس و سفیر پیشین افغانستان در ناروی است.

او رییس شرکت نفتی داوی است که سالها سوخت شماری از میادین هوایی افغانستان را فراهم می‌کرد.

حدود پنج سال پیش نیز خارج شدن خلیل الله فیروزی، یکی از بدهکاران اصلی پرونده کابل بانک از زندان و امضای قرارداد برای ساخت یک شهرک از سوی او با وزارت شهرسازی خبرساز شده بود.

او در محفل افتتاح این شهرک حاضر شد که گفته شده بود قرار است با سرمایه دَوَرانی ۹۰۰ میلیون دالر ساخته شود.

به دنبال این خبر، سر و صداها و اعتراضات زیادی بلند شد و سرانجام اشرف غنی، رییس جمهوری که گفته بود برای وضاحت در مورد چگونگی حضور و سهم گیری آقای فیروزی برای ساخت این شهرک به عبدالعلی محمدی، مشاور حقوقی آن زمان ریاست جمهوری و احمدضیا مسعود، نماینده رییس جمهوری در امور حکومتداری خوب در آن زمان و وزیر شهرسازی آن زمان صلاحیت داده، قرارداد را فسخ و آقای محمدی را از مشاوریت برکنار کرد.

پرونده کابل بانک

از پرونده کابل بانک به عنوان بزرگترین کلاه برداری مالی در تاریخ افغانستان یاد می‌شود.

به نظر کارشناسان اقتصادی، تخطی قانونی مدیران کابل بانک، یکی از دلایل مواجه شدن این بانک با بحران بوده است.

در سال ۱۳۹۰ کابل بانک، بزرگترین بانک خصوصی افغانستان ورشکست شد. در آن زمان بانک مرکزی افغانستان مدیریت این بانک را به عهده گرفت و نام آن به “کابل بانک نو” تغییر یافت.

علت اصلی بحران کابل بانک، کاهش نقدینگی اعلام شد؛ زیرا سهامداران اصلی آن که مسوولیت بانک را به عهده داشتند، پول هنگفتی را برای سرمایه گذاری در بازار مسکن دوبی، از این بانک خارج کرده بودند.

تمام بدهی های کابل بانک بیشتر ۹۰۰ میلیون دالر برآورد شد که گفته می‌شود که دولت بخشی از آن را تاکنون به دست آورده است.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email