عفو افسر متهم به جنایات جنگی و کشتار شماری از غیرنظامیان افغانستانی توسط رییس جمهوری امریکا، جامعه حقوقی را شگفت زده کرد.

به گزارش آریاتودی به نقل از نیویارک تایمز؛ “کلاینت لورنس” افسری که متهم به قتل درجه دوم و اتهامات دیگر در افغانستان بود؛ به سادگی مورد عفو ترامپ قرار گرفت– موضوعی که بسیاری از سیاستمداران را شگفت زده کرد.

لورنس در آخرین روز قبل از برکناری، به نیروهای خود دستور داده بود كه سه مرد افغانستانی موترسایکل سوار را که به گفته وی؛ تهدید آمیز به نظر می آمدند، به گلوله ببندند. این قدام او منجر به حكم ۱۹ سال زندان برای وی شده بود.

اما پس از ۶ سال، ترامپ با این استدلال که او این اقدام را برای محافظت از مردان خود کرده بود؛ او را آزاد کرد.

نیروهای زیر فرمان لورنس گزارش داده بودند که او چندین بار دستور کشتن روستاییان غیرنظامی را به سربازان خود داده بود.

نیویارک تایمز در این مقاله تحلیلی خود نگاشته است: “به نظر می رسد انگیزه واقعی او بی رحمی و ظلم بوده است. در روز قتل هایی که منجر به محکوم شدن او شد؛ لورنس نقشه ای را در قرارگاه خود نصب کرد و بیان داشت که در مقر او، هیچ موترسایکلی مجاز به حرکت نیست”.

موترسایکلی که سه مرد غیرمسلح سوار بر آن بودند؛ به یکی از پوسته‌های امنیتی آنها نزدیک می شد. لورنس بدون مکث به سربازان خود دستور داد به آنها شلیک کنند و آنها نیز جان خود را از دست دادند.

“دیوید شیلو” یکی از این سربازان بود که در دادگاه شهادت داد که پس از کشته شدن آن سه مرد افغانستانی، کودکی ۱۲ ساله به جنازه های آنان نزدیک شد و لورنس مجددا دستور شلیک داد؛ اما شیلو از شلیک کردن امتناع کرد. او در دادگاه گفت: “نمی خواستم پسری ۱۲ ساله را بکشم!”.

مخالفان رییس جمهور این عفو را به عنوان نمونه دیگری از اقدامات ترامپ در زیر پاگذاشتن حاکمیت قانون در جهت منافع سیاسی خود و متحدینش توصیف کرده اند.

آریاتودی – بخش حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email