کمیته نظامی مجلس نمایندگان امریکا، هفته پیش رایی را صادر کرد مبنی بر اینکه، می توانند مانع تصمیم ترامپ در جهت خروج نیروهای امریکایی از افغانستان شوند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ این کمیته اعلام کرده است که وضعیت افغانستان هنوز نیاز به ارزیابی دارد؛ اینکه آیا طالبان انگیزه حمله به نیروهای ایالات متحده و قوای ایتلاف را کنار گذاشته اند و یا به این هدف خود به صورت مخفیانه پایبند هستند.

“لیز چنی” عضو مجلس نمایندگان امریکا معتقد است که تصمیم خروج باید بر اساس شرایط باشد؛ نه بر اساس زمان بندی سیاسی.

وی که عضو کمیته نظامی این مجلس است می گوید: “این را باید بدانیم که توافق نامه خروج ترامپ با طالبان، در سطح بالایی از خشونت ها به انجام رسیده و این خشونت هنوز پابرجاست و این گروه هنوز تمایلی از خود برای کاهش جنگ نشان نداده اند”.

اکثر نمایندگان این مجلس نیز معتقدند که توافق صلح با طالبان از کیفیت پایینی برخوردار بوده و این معامله در حال فروپاشی است.

این نهاد اعلام کرده است که شرایط خروج باید بر اساس سنجش سطح تهدیدات طالبان، وضعیت حقوق بشر و شهروندان افغانستان و ظرفیت نیروهای نظامی افغانستان انجام شود و در نظر نگرفتن یکی از این موارد می تواند به فاجعه بیانجامد.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email