یک پیمانکار افغانستانی، پول نقد روس ها را برای کشتار نیروهای امریکایی جابه جا می کرده است.

به گزارش بخش نظامی آریاتودی؛ نیویارک تایمز در معلومات تازه خود گفته است که یک پیمانکار افغانستانی که قاچاقچی مواد مخدر بوده است و سالها همراه با نیروهای امریکایی فعالیت کرده؛ توانسته است از لحاظ اقتصادی به ثروتی هنگفت برسد.

وی چند سال اخیر را در روسیه سپری کرده؛ اما اینکه چگونه به ثروت میلیارد دالری دست پیدا کرده؛ برای همگی سوال برانگیز بوده است.

این نشریه می نویسد که نام وی “رحمت الله عزیزی” است. او اکنون به عنوان قطعه اصلی معمای گمشده برای واشنگتن تبدیل شده است.

گزارش های اخیر استخبارات امریکا نشان می دهد که وی در سال های اخیر، از استخبارات ارتش روسیه پول دریافت کرده تا برای هدف قرار دادن سربازان روسی با طالبان هماهنگی های لازم را انجام بدهد.

نهادهای امنیتی امریکا با پیدا کردن سرنخ ها و بازجویی از بستگان وی، به این مهم دست پیدا کرده اند که آقای عزیزی از افغانستان گریخته و به روسیه پناه برده است. بر اثر تحقیقات، آنچه که در خانه وی در کابل پیدا کرده اند؛ حدود نیم میلیون دالر پول نقد بوده است.

این در حالی است که مقامات امریکایی و افغانستانی سالهاست که روسیه را به حمایت از طالبان متهم می کنند؛ اما آنها اکنون به این نتیجه رسیده اند که روس ها برای کشتن نیروهای امریکایی، مبالغ هنگفتی را به جنگجویان مخالف حکومتی پرداخت می کرده اند.

مقامات استخباراتی امریکا معتقدند که این توطئه توسط قطعه ۲۹۱۵۵، بازوی اصلی سازمان استخباراتی نظامی روسیه موسوم به “جی آر یو” انجام می شده است.

چگونگی توزیع این پول های هنگفت و هماهنگی آن، اینکه در چه سطحی رخ داده است؛ هنوز نامشخص باقی مانده است.

اما مقامات می گویند که این شبکه به طور فزاینده ای با سطوح عالی رتبه و رده های نظامی طالبان در ارتباط بوده است. به همین دلیل بوده است که نیروهای امنیت ملی افغانستان حدود شش ماه پیش، به دفاتر تاجران، صرافان هم در کابل و هم در ولایت قندوز حمله کرده و حدس می زدند که آنها با طرح مذکور در ارتباط بوده اند.

آریاتودی – بخش نظامی

 

Print Friendly, PDF & Email