سه فرمانده طالبان به طور جداگانه تایید كرده اند كه روسیه برای حمله به سربازان امریكایی در افغانستان، پول و لوازم جنگی به آنها پیشنهاد كرده است.

به گزارش بخش نظامی آریاتودی؛ موضوع مبادله مالی بین روسیه و طالبان، در روز جمعه ۲۶ جون توسط استخبارات امریكا به عنوان یک اطلاعات مهم و حیاتی به دست آمد. با این حال؛ از آن زمان رییس جمهوری امریكا دونالد ترامپ منكر شده است كه از هرگونه اطلاعاتی آگاه بوده و حتا اعتبار اطلاعات را نیز زیر سوال برده است.

علاوه بر این؛ ترامپ پاداش های پرداختی روس ها را گزارشی “جعلی و غیر واقعی” توصیف كرده است.

اما حالا سه منبع طالبان در گفتگو با “لاتین تایمز” پرداخت پاداش توسط روس ها را تایید کرده و گفته اند كه این پیشنهاد فقط توسط اعضای رده پایین روسیه صورت گرفته است.

این نشریه هویت این فرماندهان را افشا نکرده و جزییات بیشتری نیز در این رابطه ارایه نکرده است.

اخبار مرتبط را در آریاتودی دنبال کنید

آریاتودی – بخش سیاست

 

Print Friendly, PDF & Email