وزارت امورخارجه می‌گوید که بررسی‌ها درباره چگونگی غرق‌شدن و جان باختن کارجویان افغانستانی در مزر با ایران میان کمیساران مرزی دوکشور بی‌نتیجه پایان یافته‌اند.

به گزارش آریاتودی به نقل از طلوع نیوز؛ این وزارت می‌گوید که اکنون بررسی‌ها از سوی نهادهای دیپلوماتیک میان دوطرف آغاز شده‌ است.

وزارت امور خارجه می‌گوید که بربنیاد توافقنامه ای ‌که در سال ۱۳۳۵ هجری خورشیدی میان افغانستان و ایران به امضا رسیده‌ است؛ کمیساران مرزی دو کشور جنجال‌های مرزی را بررسی می‌کنند. گران هیواد، سخن‌گوی وزارت امور خارجه در این رابطه بیان داشت: “موضوع به مراجع دیپلوماتیک ارجاع می‌شود. در این باره جانب جمهوری اسلامی افغانستان، به سفارت افغانستان مقیم تهران اطلاع داده که یک هیات عالی رتبه که در راس آن معین وزارت خارجه ایران در امور حقوقی و بین‌المللی به افغانستان سفر خواهد نمود و در بررسی‌های مشترک با جانب افغانستان شرکت خواهد کرد”.

یک ماه از رویداد غرق‌شدن کارجویان افغان در مرز افغانستان با ایران می‌گذرد؛ اما تاکنون ایران نپذیرفته‌ که این افراد از سوی مرزبانانش شکنجه و به رود انداخته شده‌اند.

در عین حال؛ عبدالظاهر تمیم، عضو مجلس نمایند‌گان در این باره گفت: “موضوع را از مراجع دیپلوماتیک و یا هر مرجع دیگری که ما را به عدالت و واقعیت نزدیک می‌کند، بررسی کنند تا موضوع روشن شود و کسانی که مرتکب چنین عملی شده‌اند به پنجه قانون سپرده شوند”.

گفتنی است که در دوم ماه ثور، در یک بخش مرزی میان افغانستان و ایران، دوازده تن از شهروندان کشور بر اثر غرق شدن در دریای “هریرود” جان باختند و هفده تن دیگر هنوز ناپدید هستند.

نیروهای مرزی ایران که متهم اند کارجویان افغانستانی را مجبور به پریدن در دریا کرده‌اند؛ دست داشتن در این رویداد را رد‌ نموده اند.

درهمین حال؛ کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان بر بررسی بی‌درنگ آن‌چه که نقض حقوق بشری در برابر شهروندان کشور می‌گوید تاکید می‌کند.

آریاتودی – بخش حقوق بشر

 

Print Friendly, PDF & Email