دولت هنگری (مجارستان) با وجود اعتراض های بین المللی از روز سه شنبه (30 ثور – 19 می) تغییر جنسیت در برگه های هویت شهروندان را ممنوع کرد.

به گزارش بخش حقوق بشر آریاتودی؛ پارلمان این کشور به طرحی رای داده است که بر اساس آن جنسیت افراد هنگام تولد تعیین کننده جنسیت آنها در برگه های هویت خواهد بود. جنسیت شهروندان مجارستان پس از ثبت در اداره ثبت احوال و برگه های هویت دیگر قابل تغییر نخواهد بود. به این ترتیب مجارستان از این پس هویت افراد تراجنسیتی را از نظر حقوقی به رسمیت نمی شناسد.

دولت ویکتور اوربان – نخست وزیر هنگری – بیش از دو سوم کرسی های پارلمان مجارستان را در اختیار دارد. افراد تراجنسیتی در این کشور پیش از این می توانستند با ارایه درخواست تغییر نام و جنسیت، برگه های هویتی جدید دریافت کنند.

طرح ممنوعیت تغییر جنسیت در برگه های هویت شهروندان با ۱۵۳ رای موافق در برابر ۵۶ رای مخالف و چهار رای ممتنع به تصویب پارلمان مجارستان رسید.

سازمان عفو بین الملل ضمن انتقاد از تصمیم پارلمان مجارستان عدم اجازه ثبت تغییر جنسیت را “نقض تعهدات بین المللی” مجارستان ارزیابی کرد. مخالفان ممنوعیت تغییر جنسیت در برگه های هویتی در نظر دارند تا طرح تصویب شده را در دادگاه قانون اساسی مجارستان به چالش بکشند. دادگاه قانون اساسی مجارستان در سال ۲۰۱۸ به رسمیت شناختن تغییر جنسیت شهروندان از نظر حقوقی را یکی از “حقوق اساسی” آنها ارزیابی کرده بود.

ویکتور اوربان پس از پیروزی مجدد در انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ به دنبال پایه گذاری “دوران فرهنگی جدیدی” مبتنی بر ارزش های سنتی و مسیحی است.

دولت هنگری، پیش از این مطالعات جنسیتی را از میان واحدهای درسی در دانشگاه ها حذف کرده بود. دولت محافظه کار و ملی گرای ویکتور اوربان همچنین با ازدواج همجنسگرایان مخالف است.

اکثر کشورهای عضو اتحادیه اروپا به افراد تراجنسیتی اجازه می دهند تا برگه های هویتی جدید مطابق با هویت جنسیتی خود دریافت کنند. هنگری از سال ۲۰۰۴ تاکنون عضو اتحادیه اروپا است.

آریاتودی – بخش حقوق بشر

Print Friendly, PDF & Email