صندوق بین المللی پول، 220 میلیون دالر قرضه درازمدت را برای مبارزه جدی با ویروس کرونا، به افغانستان اختصاص می دهد.

به گزارش بخش اجتماعی آریاتودی؛ این نهاد امروز پنجشنبه (11 ثور – 30 اپریل) اعلام کرده که این برنامه در راستای مقابله فراگیر و موثر با ویروس کرونا در جهان صورت می گیرد و تاکنون این پروسه در کشورهای مختلفی انجام گرفته است.

این نهاد گفته است که افغانستان هم اکنون به دلیل مواجه شدن با این پدیده خطرناک، در شرایط ناگواری به سر می برد.

این قرضه در حالی صورت می گیرد که پیش از این، نهادهایی چون اتحادیه اروپا، بانک توسعه آسیایی و بانک جهانی، تاکنون صدها میلیون دالر را در این زمینه به افغانستان کمک کرده اند.

اما موضوع انحصار کمک های خارجی در راستای مبارزه با ویروس کرونا، خود تبدیل به یک جنجال شده و بسیاری از نهادهای غیردولتی به این مساله اعتراض کرده و گفته اند که حکومت نمی تواند این کمک ها را در اختیار گرفته و با برنامه های سلیقه ای خود به مصرف برساند.

آریاتودی – بخش اجتماعی

Print Friendly, PDF & Email