ریاست جمهوری کشمکش‌های سیاسی را در کشور بسیار جدی نمی‌داند و می‌گوید که تلاش‌ها برای حل این مشکل سیاسی ادامه دارد.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی به نقل از طلوع نیوز؛ وحید عمر، مشاور رییس جمهور روز دوشنبه (11 حمل – 30 مارچ) می‌گوید که گفتگوها برای پایان بحران سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله ادامه دارند.

مشاور رییس جمهور در امور روابط عامه و راهبردی می‌افزاید که رییس جمهور بیشتر مصروف کار برای رسید‌گی به ویروس کرونا در کشور است.

آقای عمر می گوید: ” صحبت‌های وجود دارد که کسانی یکجا می‌نشینند صحبت می‌کنند؛ کسانی در جای دیگر صحبت می‌کنند؛ رییس صاحب {اشرف غنی} هم با کسانی می‌بیند و صحبت می‌کند. اما کشمکشی که من آن را بحران بنامم اینطور چیزی وجود ندارد؛ اما طبعا تلاش از هر طرف وجود دارد.”

امید میثم، سخنگوی عبدالله عبدالله نیز از ادامه تلاش‌های سیاست‌گران برای پایان کشمکش‌های سیاسی میان غنی و عبدالله سخن می‌زند و بر تشکیل یک حکومت فراگیر و همه‌شمول تاکید می‌ورزد.

آقای میثم می گوید: ” تلاش‌ها در سطوح مختلف جریان دارد؛ ما امیدوار هستیم که سرانجام از رهگذر تفاهم به یک حکومت همه شمول و فراگیر با در نظر داشت آرای واقعی مردم دست پیدا کنیم.”

افراد نزدیک به عبدرب رسول سیاف می‌گویند که آقای سیاف، حامد کرزی، کریم خلیلی و محمد یونس قانونی یک شنبه شب در دیدار با آقای عبدالله بر حل تنش‌های سیاسی تاکید کرده اند.

داوود کلکانی، از افراد نزدیک به اشرف غنی نیز گفته است :” تلاش‌ها به خاطر توافق بین رییس صاحب جمهور و داکتر صاحب عبدالله از طرف استاد سیاف و آقای کرزی جریان دارد و مذاکرات خوب پیش می رود؛ امید به این است که به یک نتایج مطلوب برسند.”

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email