شورای امنیت ملی افغانستان در اعلامیه ای گفته است که حکومت، نخستین گام ها را برای تماس با نمایندگان گروه طالبان از طریق “ویدیو کنفرانس” برداشته است.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ دفتر رسانه ای شورای امنیت ملی روز چهارشنبه (6 حمل – 25 مارچ) در اعلامیه ای عنوان کرد که نخستین تماس ها با طالبان در جهت برنامه گفتگوهای صلح از طریق “اسکایپ” انجام شده و گروه تعیین شده گفتگو، با نمایندگان طالبان بر روی مباحث مشخص حرف زده اند.

گفتنی است که در سوم حمل – سه روز قبل از این تماس – هم دو طرف با هم گفتگویی به این شکل داشته اند.

در این اعلامیه ذکر شده است که گفتگوی نمایندگان حکومت و طالبان با حضور داشت نمایندگانی از امریکا، دولت قطر و صلیب سرخ جهانی انجام شده و مبحث اصلی آن، رهایی 5 هزار زندانی طالب از بند دولت افغانستان بوده است. این گفتگو نزدیک به 4 ساعت را در برگرفته است.

شورای امنیت ملی گفته است که طبق فیصله به عمل آمده، روند آزادی زندانیان طالب از 12 حمل سال جاری – 31 مارچ 2020 آغاز خواهد شد.

در اعلامیه شورای امنیت آمده است: ” در این نشست فیصله شد که طالبان برای تصدیق زندانیان خود یک هیات تخنیکی را به زندان بگرام اعزام می‌نماید تا مطابق لیست داده شده در شناخت، تایید و رهایی زندانیان کمک نماید”.

در اولین گفتگوی مستقیم نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان، روی کاهش خشونت، گفتگوی مستقیم و آتش‌بس دایمی و فراگیر در افغانستان تبادل نظر صورت گرفته بود.

با این حال؛ دومین گفتگوی مستقیم نمایندگان دولت افغانستان و گروه طالبان از طریق “ویدیوکنفرانس” در حالی انجام می شود که دولت افغانستان، تیم مذاکره کننده “20 نفره” خود با گروه طالبان را برای پیشبرد گفتگوهای صلح تعیین کرده است.

اخبار مرتبط را در آریاتودی دنبال کنید

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email