گزارش ها از کابل می رساند که مردان مسلح ناشناس، موتر حامل شهردار میدان شهر را آماج تیراندازی قرار داده و از محل متواری شده اند.

به گزارش بخش امنیتی آریاتودی؛ این حمله روز یکشنبه (3 حمل – 22 مارچ) حوالی ساعت 1.20 دقیقه پس از چاشت در حالی رخ داد که بانو ظریفه غفاری شهردار میدان شهر – ولایت میدان وردک – در موتر خود بوده؛ اما به بانو غفاری آسیبی نرسیده است.

این رویداد در منطقه “خوشحال خان مینه” و در نزدیکی چهارراهی “اسپین کلی” اتفاق افتاده و مهاجمان پس از این حمله، محل را به سرعت ترک کرده اند.

وزارت داخله کشور با تایید این رویداد گفته است که به خانم غفاری در این رویداد گزندی نرسیده است.

به همراه خانم غفاری، راننده و دو نگهبان ایشان نیز بوده اند. مهاجمان موفق نشده اند به هیچ کدام از سرنشیان این موتر آسیب برسانند و در این رویداد کسی صدمه ندیده است.

بانو غفاری 27 سال سن دارد و شهردار یکی از ناامن ترین ولایت های افغانستان به شمار می رود؛ زنی که ماه گذشته جایزه “زنان شجاع وزارت خارجه امریکا” را از آن خود کرد.

این بانو امسال، جزو صد زن برگزیده در فهرست شبکه “بی بی سی” به عنوان “رهبران الهام بخش” قرار گرفته بود.

تاهنوز فرد یا گروهی مسوولیت حمله به خانم غفاری را به عهده نگرفته است.

آریاتودی – بخش امنیتی

Print Friendly, PDF & Email