مجلس سنای ایالات متحده در قطعنامه ای تازه، قرار است اختیارات رییس جمهور این کشور را برای رویارویی نظامی با ایران محدود کند.

به گزارش بخش ایران آریاتودی؛ مجلس سنای امریکا قرار است امروز پنجشنبه (24 دلو – 13 فبروری) قطعنامه ای را به تصویب برساند که بر اساس آن، اختیارات دونالد ترامپ رییس جمهوری امریکا در خصوص رویارویی نظامی با ایران محدود گردد.

البته این قطعنامه برای تصویب شدن به آرای جمهوریخواهان نیاز حیاتی دارد؛ حال آنکه ممکن است نمایندگان جمهوریخواه مجلس سنا، به این قطعنامه رای موافق ندهند.

با این حال؛ مجلس نمایندگان امریکا پیش از این، قطعنامه ای با محتوای مشابه تصویب کرده بود که در آن اختیار رییس جمهور برای تصمیمات بزرگ نظامی بر علیه کشورهای مختلف از جمله ایران و کوریای شمالی محدود می گردید – قطعنامه ای که از نظر قانونی مبنای اجرایی ندارد.

حالا مجلس سنا با تفاوت در ساختار و متن، قطعنامه مشابهی را برای تصویب آماده کرده است. هرچند این قطعنامه ممکن است از سد رای جمهوریخواهان عبور نکند.

نشریه پولیتیک در این باره نوشته است: ” اگرچه این اقدامات برای حذف وتوی احتمالی ترامپ بعید به نظر می رسد؛ اما تصویب وی در مجلس سنا نشان دهنده ی تلاش نادر کنگره برای مهار قدرت اجرایی رییس جمهور است. با این حال؛ علاوه بر 47 رای دموکرات ها، جمهوریخواهان سوزان کالینز، تاد یانگ، مایک لی، رند پاول و جری مورن نیز قصد دارند از این قطعنامه حمایت کنند”.

مفاد اصلی این قطعنامه، توقف تمام ” اقدامات خصمانه علیه ایران ظرف 30 روز است”.

آریاتودی – بخش ایران

Print Friendly, PDF & Email