هم زمان با نزدیک شدن واشنگتن و طالبان به امضای توافق‌نامه صلح، ریاست اجرایی حکومت افغانستان می‌پذیرد که حکومت وحدت ملی، هنوز هیات گفتگوکننده صلح را با طالبان ایجاد نکرده ‌است.

به گزارش آریاتودی به نقل از طلوع نیوز؛ مجیب رحیمی، سخنگوی ریاست اجرایی حکومت می‌گوید که درباره ایجاد هیات گفتگوکننده صلح با طالبان، اجماع سیاسی وجود ندارد؛ بر همین اساس تاکنون این هیات تشکیل نشده است.

آقای رحیمی در این باره می گوید: ” تا هنوز متاسفانه اجماع سیاسی بین آنانی که در کمپ جمهوری اسلامی افغانستان قرار دارند؛ در این مورد وجود ندارد. طبعا پیشرفت در مذاکرات، اولویت بحث در این موارد را مطرح می‌سازد”.

چند دستگی‌‌ میان سران حکومت و سیاست‌گران در کشور، از بزرگ‌ترین علت‌های تاخیر در ایجاد هیات گفتگوکننده صلح دانسته می‌شود.

آگاهان هشدار می‌دهند که حکومت باید هرچه زودتر هیات مذاکره کننده صلح را ایجاد کند؛ وگرنه فرصت کنونیِ به میان آمده برای رسیدن به صلح، از دست خواهد رفت.

فوزیه کوفی، رهبر موج تحول می گوید: “اکنون زمانش است که به سرعت جامعه سیاسی افغانستان، دور هم جمع شوند و هم روی تشریفات پروسه، که هیات مذاکره‌ کننده و شورای مصالحه است و هم در مورد اصول اساسی‌ که به حیث خطوط سرخ یا به اصطلاح ارزش‌های اساسی جمهوری اسلامی افغانستان است؛ توافق و اجماع صورت بگیرد”.

محمدصادق قادری،عضو مجلس نمایند‌گان نیز می گوید: ” یک اجماع سیاسی – ملی تشکیل بدهند تا یک هیات همه‌شمول، به نمایند‌گی از تمام مردم افغانستان، به جانب طالبان معرفی گردد؛ تا ما این فرصت اندک را از دست ندهیم”.

این در حالی است که روز یک‌‍شنبه (20 دلو – 9 فبروری)، عمر داوودزی، مسوول دفتر دسته انتخاباتی اشرف غنی گفته بود که برای ایجاد یک اجماع در روند صلح، به برگزاری یک لویه جرگه و نیز ایجاد دوباره شورای رهبری مصالحه – که برای همگان پذیرفتنی باشد – نیاز است. اظهاراتی که با واکنش ریاست اجرایی حکومت رو به رو شده و این بخش از حکومت گفته است که در مرحله کنونی، به جرگه‌های مشورتی برای پرداختن به روند صلح، نیازی نیست.

حال برخی منابع می‌گویند که پس از امضای توافق‌نامه میان امریکا و طالبان، گفتگوهای میان حکومت افغانستان – طالبان و گروه‌های سیاسی آغاز خواهد شد و در این مرحله، نیاز است که حکومت افغانستان و گروه‌های سیاسی هیاتی را با هماهنگی و هم فکری ایجاد کنند.

آریاتودی – بخش سیاست

Print Friendly, PDF & Email