در جشنواره جایزه اسکار سال 2020 ، باز هم معروف ترین چهره های سینمایی و موسیقی جهان روی فرش سرخ قرار گرفتند.

بخشی از جشنواره را در این تصاویر ببینید

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email