رییس جمهوری غنی گفته است که مردم دیگر تحمل زورگویی و رفتار خلاف قانون افراد مسلح غیرمسوول و یا مقامات دولتی که از مسوولیت خلع شده اند را ندارند.

به گزارش بخش سیاست آریاتودی؛ ارگ ریاست جمهوری در اعلامیه ای خبری گفته است که رییس جمهور غنی در ادامه پروسه “گفتمان ملی با شهروندان کابل” روز چهارشنبه (25 جدی – 15 جنوری) و در دیدار با باشندگان نواحی 18 و 19 و ولسوالی ده سبز کابل، گفته است که وضعیت عدم توجه به قانون و اَعمال خودسرانه برخی زورمندان به هیچ وجه قابل پذیرش نیست.

آقای غنی گفته است: “غاصب دیگر جایی ندارد. در مقابل آنان اقدامات جدی صورت می گیرد. افراد مسلح غیرمسوول، یا مسوول، خلع سلاح می شوند؛ چون حوصله ملت دیگر به سر رسیده است. هیچ فردی بالاتر از قانون نیست. وقتی در مقابل دشمنان افغانستان می جنگیم، نباید در مقابل زورگویان بی تفاوت بمانیم”.

در اعلامیه ارگ به نقل از آقای غنی آمده است: ” مردم به گونه‌ واضح، قاطع و همه جانبه اصلاحات می خواهند؛ ما برای اصلاحات زمینه را فراهم کرده ایم و من اصلاحات را می آورم. اما کسانی که در برابر اصلاحات موانع ایجاد می کنند، به مردم پاسخ بگویند”.

باید یادآور شد که “گفتمان ملی” با هدف نشست مستقیم رییس جمهور با شهروندان کابل از روز چهارشنبه آغاز شده است.

صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری نیز در یک نشست خبری عنوان کرد که هدف از برگزاری این پروسه، رسیدگی به شکایات مردم و شنیدن مشکلات آنها به صورت مستقیم از سوی رییس جمهور است.

آریاتودی – بخش سیاست

 

Print Friendly, PDF & Email