سخن نخست

2019-11-07T09:56:27+04:30نوامبر 7th, 2019|سخن نخست|

من به چشمهای بی قرار تو قول می دهم: ریشه های ما به آب …   شاخه های ما به آفتاب می رسد …   ما دوباره سبز می شویم! “قیصر امین پور”

2019-07-31T14:04:25+04:30جولای 31st, 2019|ارشیف, سخن نخست|

در مسیر حزن انگیزی که گام در آن نهاده ایم؛ هر بارقه ای از امید، چون پرتویی درخشان از خورشید می ماند که بر این سرزمین یخ زده تابیده و دل های نامراد را با نور خویش گرم می کند.

مردمانی که تا به امروز جز تعصب و غرور کاذب به خود ندیده اند؛ در لابه

2019-07-30T16:29:55+04:30جولای 30th, 2019|سخن نخست|

در مسیر حزن انگیزی که گام در آن نهاده ایم؛ هر بارقه ای از امید، چون پرتویی درخشان از خورشید می ماند که بر این سرزمین یخ زده تابیده و دل های نامراد را با نور خویش گرم می کند.

مردمانی که تا به امروز جز تعصب و غرور کاذب به خود ندیده اند؛ در لابه

2019-07-30T14:37:11+04:30جولای 30th, 2019|سخن نخست|

در مسیر حزن انگیزی که گام در آن نهاده ایم؛ هر بارقه ای از امید، چون پرتویی درخشان از خورشید می ماند که بر این سرزمین یخ زده تابیده و دل های نامراد را با نور خویش گرم می کند.

مردمانی که تا به امروز جز تعصب و غرور کاذب به خود ندیده اند؛ در لابه